Facebook

Pohotový - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu pohotový.

Význam: Pohotový znamená být připravený, rychlý, ostražitý, vstřícný a schopný okamžitě reagovat.

dokončený

Ukončený, uzavřený, kompletní; dokončený znamená splněný, dokončený až do konce.

provedený

Provedený = dokončený, realizovaný, hotový, splněný, uskutečněný.

udělaný

Vyřízený, hotový, provedený; udělaný je synonymum pro to, že věc byla dokončena, dokončena nebo splněna.

nedodělaný

Nedodělaný: neukončený, nedokončený; nedokončený, neúplný; nehotový, nedokončený.

nedokončený

Nedokončený: neukončený, nezávěrečný, neúplný, nedokončený.

připravený

Připravený znamená předem připravený, předem zorganizovaný nebo předem přípravený.

odhodlaný

Odhodlaný je člověk, který je pevně rozhodnutý dosáhnout svých cílů a překonat všechny překážky.

rozhodnutý

Rozhodnutý znamená pevně odhodlaný a rozhodný, člověk je již připravený k akci a odhodlán k jejímu uskutečnění.

vyspělý

Vyspělý označuje pokročilou úroveň vývoje, zdokonalení a schopnosti; může se týkat jak technologií, tak i společenského uspořádání.

vyzrálý

Vyzrálý je kvalitativní termín, odkazující k nazrálosti a zkušenosti - jedná se o stav, kdy osoba dosáhla plného rozvoje a je připravena na nové výzvy.

vyrovnaný

Vyrovnaný je synonymem pro rovný, vyvážený, symetrický nebo v kontextu emocí znamená uklidněný a vyrovnaný.

ucelený

Ucelený označuje celistvost, kompletnost, soudržnost; celkový dojem, který dokáže přesvědčit či uspokojit.

ochotný

Ochotný znamená dobrovolně si vzít na sebe úkoly a činnosti, a rychle a šikovně je vykonat.

svolný

Svolný je připravený, ochotný, k pomoci nebo k provádění určité činnosti.

úplný

Úplný znamená úplný a neomezený, úplný v tom smyslu, že je dokončený a není chybějící.

učiněný

Učiněný je označení pro skutek uskutečněný, vykonaný, hotový, dokončený.

skutečný

Skutečný je to, co je opravdové, skutečné a reálné, co má existenci a je také doložitelné.

rychlý

Rychlý je spojený s velkou rychlostí, jedná se o pohyb, provádění činností nebo akcí rychlostí vyšší než obvyklé.

hbitý

Hbitý je rychlý a obratný v provedení úkolů.

bystrý

Bystrý je vysoce inteligentní, schopný rychle se učit a chápat.

promptní

Promptní je rychlé a kompetentní; vyžaduje okamžitou aktivitu.

nachystaný

Připravený, dokončený, uspořádaný; předem připravený nebo nastavený pro okamžitou potřebu.

Podobná synonyma

narychlo připravený

Narychlo připravený - vyžaduje rychlé přípravy, dokončení během krátkého časového období.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

bystrý (chlapec)

Bystrý chlapec je inteligentní, pozorný a soustředěný; vyvážený, s dobrými schopnostmi učení a pozorností k detailům.

posel (rychlý)

Posel je osoba zasílající zprávy nebo poslání. Osoba, která přináší informace rychle a efektivně.

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.