Facebook

úplný (tma) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu úplný (tma).

Význam: Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

vyhloubený

Vyhloubený: vykopaný, vyhloubený do určité hloubky, uskutečněný kopáním.

prohloubený

Prohloubený znamená, že se něco zvýraznilo nebo zintenzivnilo.

mělký

Mělký je termín pro nízkou hloubku, např. vody v přírodním jezírku nebo oceánu.

opravdový

Opravdový znamená skutečný, autentický, upřímný, pravdivý a autentický.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

pravý

Pravý znamená správný, autentický nebo skutečný; opačný k falešnému, nepravdivému nebo nepřirozenému.

vroucí

Vroucí se vztahuje k něčemu, co je velmi hluboké a upřímné; například láska, emoce nebo víra.

horoucí (cit)

Horoucí znamená naléhavý, vášnivý a intenzivní.

nízký (tón)

Nízký tón označuje hlas s nízkou frekvencí, který je obvykle tmavý, hluboký a ztěžka rozumitelný.

vysoký

Vysoký se vztahuje k výšce, délce nebo objemu a má význam vyšší než očekávání, průměr nebo norma.

Podobná synonyma

smutek

Smutek je stav duševního zarmoucení, zármutku a beznaděje.

naprostý

Naprostý znamená absolutní, úplný a neomezený. Je to nejvyšší stupeň intenzity a intenzity.

nízký (cena)

Nízká cena znamená, že cena je relativně nízká ve srovnání s podobnými produkty nebo službami.

nízký

Nízký může být přímočarý význam (nízká výška, nízká hladina), nebo může být záporný (nízká čest, nízké postavení).

horoucí

Vysoce intenzivní; horký; takřka žhnoucí.

nevypověditelný (smutek)

Nevypověditelný smutek je neskutečně silný pocit, který se nedá popsat slovy ani vyjádřit.

vysoký hodnostář

Vysoký hodnostář je osoba s vysokou pozicí ve veřejném nebo soukromém sektoru, která má zodpovědnost za řízení a vedení.

církevní hodnostář (vysoký)

Církevní hodnostář je vysoká autorita v církevní hierarchii, která vykonává funkce vysokého postavení a má vliv na rozhodování.

nízký (vkus)

Nízký vkus znamená omezené, neoriginální nebo stereotypní chutě nebo preference.

vysoký úředník

Osoba na vysoké pozici ve státním úřadě, odpovědná za rozhodování a implementaci politik.

vysoký (zvuk)

Vysoký zvuk je zvuk, který je vysoký, má vysoké frekvence a je charakteristický pro vyšší tóny.

vysoký účet

Vysoký účet je dokument, který obsahuje seznam všech zaplacených nebo požadovaných položek.