Facebook

Vyrovnaný člověk - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vyrovnaný člověk.

Význam: Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

stoicista

Stoicista je někdo, kdo následuje filozofii stoicismu, který zdůrazňuje sebekontrolu a duševní odolnost.

Podobná synonyma

klidný

Klidný je bez potíží, bez rozruchu, bez změn, bez napětí či vášní. Je to stav ticha a pohody.

člověk

Člověk je vysoce inteligentní druh primátů s schopností přemýšlet, komunikovat a vytvářet společnost.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

pánovitý člověk

Člověk s autoritativními vlastnostmi; respektováno a váženo jako vůdce.

energický člověk

Energický člověk je dynamický, silný, cílevědomý a odhodlaný, který se snaží dosáhnout svých cílů.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

sešlý člověk

Sešlý člověk je označení pro někoho, kdo je fyzicky, duševně nebo emočně zesláblý. Je to člověk, který trpí únavou nebo úbytkem síly a energie.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

nezištný člověk

Nezištný člověk je ten, kdo přináší dobro a pomoc ostatním bez předpokladu něčeho výměnou.

zlý (člověk)

Člověk zlý je nespravedlivý, sobecký a zákeřný; jeho činy jsou proti etickým principům a mohou způsobit značnou újmu.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

panovačný člověk

Člověk, který je autoritativní, tvrdohlavý a dominantní v jeho postoji.

nedůvěřivý člověk

Člověk, který je skeptický a nevěří věcem, které nejsou ověřené nebo prokázané.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

ironický člověk

Člověk s ironickým smyslem pro humor, který využívá jemné paradoxy k vyjádření svého názoru.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.