Facebook

Uzdravit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uzdravit <koho>.

Význam: Vrátit komu zdraví, zotavit se z nemoci.

vyhojit

Vyhojit znamená obnovit zdraví, léčit a zotavit se z nemoci, úrazu nebo jiného zranění.

napravit <koho>

Napravit: udělat opravu či opatření pro nápravu něčí chyby, nedostatku nebo poškození.

zlepšit

Zlepšit znamená zvýšit úroveň, kvalitu nebo schopnost něčeho.

Podobná synonyma

pobodat <koho> (vosy)

Pobodat vosy znamená udeřit je jejich bodnutím.

přivést <koho kam>

Přivést znamená přesunout někoho nebo něco z jednoho místa na jiné.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

znetvořit <koho n. co>

Znetvořit: deformovat, poškodit vzhled něčího/čeho.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

vyčerpávat <koho> (nervově)

Vyčerpávat se znamená vyčerpat fyzickou či psychickou sílu, čímž člověk trpí únavou a vyčerpáním.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo verbálně napadnout někoho.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat: šířit nepravdivé informace o někom s úmyslem ublížit.

útočit <na koho>

Použít sílu a/nebo zbraně k napadení a způsobení škody druhé osobě nebo skupině.

ospravedlňovat <koho>

Ospravedlňovat znamená vysvětlovat/omlouvat počínání nebo jednání někoho.

udělat podraz <na koho>

Udělat podraz na někoho znamená zradit ho a ublížit mu tím.

vykázat <koho odkud>

Vykázat znamená donutit někoho odejít z určitého místa.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

smířit <koho s kým>

Smířit se: navázat klidný vztah po vzájemném odpuštění a přijetí odlišných názorů.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.

útočit <na koho n. co>

Útočit je vystupování proti někomu nebo něčemu, aby byl způsoben fyzický nebo psychický útok.

uvědomit <koho>

Uvědomit si někoho znamená vnímat a chápat jeho myšlenky, činy a pocity.

lovit <koho n. co>

Lovit: sbírat, hledat a obecně snažit se nalézt či získat cokoliv, často zvířata.

unavit <koho>

Unavit znamená namáhat, fyzicky či psychicky vyčerpat.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu nebo vřelost někomu druhému.

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.