Facebook

Dostávat <z koho> (přiznání) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu dostávat <z koho> (přiznání).

Význam: Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

otevírat (násilím)

Otevírat násilím znamená používat fyzickou sílu k otevření něčeho, co je zamčené nebo uzavřené.

vyvracet (dveře)

Odpověď: Vyvracet znamená dokazovat, že něco je falešné nebo že něčí tvrzení není pravdivé.

vynucovat <co>

Vynucovat znamená silou donutit někoho k něčemu; zajišťovat, že se něco stane a dodrží se.

cenit

Cenit znamená uznávat hodnotu, vážit si něčeho nebo někoho a projevovat úctu.

odhadovat

Odhadovat je určit nebo předpovědět velikost, stav či výsledek něčeho na základě informací, které jsou k dispozici.

heverovat

Heverovat znamená pracovat intenzivně na něčem, přemýšlet o něčem, mluvit o něčem.

Podobná synonyma

vrzat (dveře)

Vrzat znamená hlasitě skřípat, jako když se dveře otřou o rám.

padací dveře

Padací dveře jsou typ zavírání vstupních dveří, které se automaticky zavřou po projití osobou.

cenit si

Uvážit význam toho, co máme a být vděční za to, co nám bylo dáno; cenit si všech příležitostí a prožitků, které nám život přináší.

vynucovat si

Násilně dosáhnout něčeho, čemu se nedá přirozeně vyhnout.

odemknout (dveře)

Otevřít/uvolnit zámek dveří, aby se mohly otevřít.

vynucovat

Vynucovat znamená prosazovat něco silou nebo bez souhlasu druhé strany.

dolehnout (dveře)

Dolehnout znamená zavřít dveře tak, aby se dovnitř nedostal vzduch ani voda.

zaťukat (na dveře)

Zaťukat na dveře znamená zkusit slyšit, zda je někdo doma, a pokud ano, tak obvykle požádat o vstup.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

rozevírat se (dveře)

Otevírat se, expandovat, být otevřený novým možnostem a změnám.

cenit <co>

Cenit: oceňovat, vážit si, vysoce si cenit.

vypáčit (dveře)

Otevřít dveře bez použití klíče, nebo s jeho použitím, například pomocí speciálního nástroje.

vyvracet

Vyvracet znamená důkladně a přesvědčivě odmítnout pravdivost čehokoli.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

vylomit (dveře)

Fyzicky otevřít dveře silou, buď je rozbít nebo je vytrhnout za použití nějakého nástroje.

zamknout <dveře>

Zamknout dveře znamená uzamknout je, aby nikdo nebyl schopen je otevřít bez klíče.

vylamovat (dveře)

Vylamovat znamená fyzicky otevřít dveře silou, často s použitím nástroje.

otevírat

Otevírat: rozevřít, odemknout nebo zpřístupnit; používá se i metafory pro zahájení činnosti.

podržet (dveře)

Udržet otevřené dveře, aby je někdo mohl bezpečně projít.

uzavřít (dveře)

Zavřít: zabránit přístupu nebo uzamknout (dveře).

dveře

Dveře jsou typem stavebního prvku, který slouží k oddělení místností nebo venkovního prostoru. Dále slouží k otevírání a uzavírání vstupů, aby bylo možné regulovat tok osob nebo zboží.

odhadovat <co> dopředu

Předpovídat vývoj situace, předem vyhodnotit budoucí důsledky.

vynucovat <co na kom>

Vynucovat znamená naléhat na někoho, aby udělal něco, co nechce nebo nechce udělat včas.

odmykat (dveře)

Odmykat je otevírat dveře, aby se do nich dalo vstoupit.