Facebook

Přemlouvat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu přemlouvat <koho>.

Význam: Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co nechtěl, pomocí argumentů a vyjednávání.

hovořit <s kým>

Mluvit, komunikovat s někým.

rozprávět

Vyprávět, hovořit o něčem, příběh nebo vtip.

mluvit

Používat slovo, vyslovovat slova, rozhovor s ostatními osobami, sdílet své názory a myšlenky.

debatovat

Debatovat znamená vytvářet či usilovat o konstruktivní a věcnou diskusi o určitém tématu.

diskutovat

Diskutovat znamená vést debatu o nějakém tématu s ostatními, aby se dospělo k názorové shodě.

mlčet

Mlčet znamená vyhýbat se sdělování informací, nepromlouvat nebo nedělat hluk.

Podobná synonyma

hovořit <o kom>

Mluvit o někom; vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity o někom.

hovořit

Hovořit znamená mluvit, vyjadřovat se verbálně nebo pomocí jiného druhu komunikace.

mluvit (naprázdno)

Mluvit znamená sdělovat myšlenky nahlas, používat slovní zásobu a vyjadřovat se.

přinutit mlčet <koho>

Umlčet někoho, donutit ho mlčet.

mluvit (děti)

Mluvit znamená vyjadřovat se slovy, vyslovovat slova a vyjadřovat myšlenky.

hovořit (hlasitě)

Mluvit, vyjadřovat se slovy, vyslovovat názory či myšlenky nahlas.

přestat (mluvit n. číst)

Ukončit, zastavit, zrušit.

mluvit šeptem

Mluvit šeptem znamená mluvit neslyšně nebo velmi tiše, aby to nebylo slyšet daleko od místa kde se mluví.

mluvit <do koho>

Komunikovat s danou osobou, sdílet myšlenky, názory či pocity.

mluvit (špatně)

Komunikovat, sdělovat názory, myšlenky nebo informace verbálně.

mluvit po telefonu <s kým>

Mluvit po telefonu: komunikovat verbálně prostřednictvím telefonu s jinou osobou.

mluvit spatra

Mluvit spatra znamená mluvit s rychlostí, nezaujatě a bez ohledu na následky.

nutit mlčet

Nutit mlčet znamená donutit někoho, aby se o něčem nezmiňoval nebo nemluvil.

mluvit (zmateně)

Mluvit je vyjadřovat své myšlenky, názory a postoje ústy, hlasem nebo jinými prostředky komunikace.

mluvit <o čem>

Mluvit znamená vyjadřovat se o určité věci či tématu verbálně nebo písemně.

mluvit nepravdu

Lhát, mluvit nepravdivé informace.

planě mluvit

Planě mluvit znamená mluvit bez omezení nebo řízení, mluvit kdekoliv a kdykoliv.

mluvit pravdu

Mluvit pravdu znamená říkat pravdivé informace a uvádět skutečnosti bez lží nebo zkreslení.

mluvit (pořád)

Mluvit (pořád) znamená vyjadřovat své myšlenky a názory verbálně.

mluvit (obšírně)

Mluvit znamená sdělovat názory, nápady, informace a další myšlenky pomocí slov.

mluvit <o čem> (veřejně)

Mluvit veřejně o čemkoliv: představovat, hlasitě vyjadřovat názory, sdílet informace či předávat zkušenosti.