Facebook

Usměrňovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu usměrňovat <koho>.

Význam: Usměrňovat znamená vytvářet a udržovat řád a disciplínu, aby se zabránilo chaosu nebo porušování pravidel.

zaměřovat se <na co>

Zaměřovat se: soustředit pozornost na zvláštní oblast, určitou činnost nebo téma.

obeznámit <koho s čím>

Obeznámit: seznámit někoho s něčím, uvést ho do problematiky nebo do prostředí.

seznámit <s čím>

Seznámit se s něčím: získat znalosti o něčem nebo někom, prohloubit si informace či poznat nové lidi.

dát přehled

Dát přehled znamená shrnout informace do stručného a jasného přehledu, aby byly snadno pochopitelné.

zaměřovat (polohu)

Určování pozice objektu pomocí metod zaměřování.

určit (světové strany)

Určit znamená přesně stanovit, identifikovat nebo vymezit hranice nebo charakteristiky.

Podobná synonyma

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

osvobodit <koho>

Osvobodit: uvolnit někoho z vězení, z otroctví, z nějakého omezujícího prostředí nebo postavení.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

vydráždit <koho>

Vydráždit znamená rozčílit nebo nalézt v někom zlost a vztek.

vybízet <koho>

Vybízet znamená pobízet či vyzývat k činu, jednání nebo k názoru.

vydržovat <koho>

Vydržovat znamená podporovat nebo stát při někom, i když se situace zhoršuje.

připravit <koho oč>

Připravit oč: předem si naplánovat a zorganizovat činnosti, které jsou nezbytné pro dosáhnutí úspěchu.

předsednictvo (strany)

Předsednictvo strany je orgán strany, který řídí její činnost a zastupuje ji vůči vnějším stranám.

znetvořit <koho n. co>

Znetvořit: deformovat, poškodit vzhled něčího/čeho.

uklidňovat <koho n. co>

Uklidňovat znamená snižovat napětí, stres nebo úzkost, aby byla zajištěna fyzická i psychická pohoda.

vypovědět <koho>

Vypovědět znamená formálně ukončit pracovní poměr s určitou osobou.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

odradit <koho od čeho>

Odradit: přimět někoho, aby se od něčeho odvrátil; přesvědčit někoho, aby se vyhnul něčemu.

ošetřit <koho>

Ošetřit = pečovat o, léčit a starat se o někoho.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu napomenutí nebo trest za prohřešek.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit znamená poškodit čest, čestnost nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.

udávat <koho>

Udávat znamená informovat autority o činnosti nebo konání dotyčné osoby.

přemluvit <koho>

Přimět ke změně názoru; přesvědčit o něčem; usilovat o svolání.

dobírat si <koho>

Dobírat si koho znamená zvyšovat otázky nebo pokládat doplňující dotazy, abyste získali více informací o dané osobě.

porazit <koho>

Vítězství nad někým ve srovnání nebo konkurenci; přemoci a zvítězit nad někým jiným.

oddalovat <koho od koho>

Oddalovat znamená odkládat, odkládat činnost, neplnit požadavky nebo zdržovat se od něčeho.

pobíjet <koho>

Pobíjet znamená fyzicky zabíjet, usmrcovat, likvidovat lidi nebo zvířata.

rozmazlovat <koho>

Rozmazlovat znamená dávat někomu neustálou pozornost a přízeň, obdarovávat ho dárky a laskavostmi.

podvádět <koho>

Podvádět znamená užívat nepoctivých praktik k získání nespravedlivé výhody nebo k omezení někoho jiného.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

postrašit <koho>

Postrašit - vyvolat ve druhé osobě strach nebo obavy.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená formálně a bez náhrady propustit z místa zaměstnání, často v důsledku porušení pracovních povinností.

dát k soudu <koho>

Předložit k soudu, aby byla posouzena jeho vina.

poskvrnit <koho>

Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.