Facebook

úpět - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu úpět.

Význam: Úpět je stav úzkosti nebo strachu, který člověk zažívá, když se ocitne v nebezpečné situaci.

naříkat

Naříkat: plakat silně, vyjadřovat smutek a bolest ztráty.

bědovat

Nářkový projev, který se skládá z úpění, protestů, lamentací a stížností.

hořekovat

Hořekovat je vyjadřovat svůj nesouhlas s něčím nebo někým. Někdy je to také vyjadřování nespokojenosti nebo zlosti.

plakat

Plakat: vyjadřovat smutek nebo žal prostřednictvím tělesného slzení.

kvílet

Kvílet je výraz pro vysoký, pískavý zvuk, který někdy vydávají ptáci, hmyz nebo jiné živočichy.

smát se

Smát se znamená vyjadřovat radost nebo potěšení zvukem nebo slovy a obvykle se to projevuje výrazem obličeje.

sténat

Sténat je silný výkřik nebo nářek, kterým vyjadřuje bolest nebo rozrušení.

trpět

Trpět znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo strádání.

strádat

Strádat znamená trpět či trpělivě snášet bolest, útrapy, nedostatek nebo nesplněné touhy.

Podobná synonyma

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.

sténat (bolestí)

Sténat je zvuková reakce na bolest, který vyjadřuje utrpení a úzkost. Je to zoufalý způsob hlasitého vyjádření bolesti.

naříkat <nad čím>

Naříkat: projevovat silnou bolest nebo smutek verbálně, často vyjadřovaný pláčem.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

plakat (vzlykavě)

Plakat znamená vzlykat, vyjadřovat City a smutek slzami.

kvílet (bolestí)

Kvílet je slovo používané pro popis stálého, naléhavého, nepříjemného bolestného pocitu.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.

smát se (potají)

Smát se potají je skrýt svůj smích, aby to ostatní neviděli.

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.