Facebook

Hořekovat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu hořekovat.

Význam: Hořekovat je vyjadřovat svůj nesouhlas s něčím nebo někým. Někdy je to také vyjadřování nespokojenosti nebo zlosti.

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.

bědovat

Bědovat je vyjadřovat nespokojenost a zoufalství z něčeho, co se stalo, nebo co se očekává.

lamentovat

Lamentovat znamená vyjadřovat si hluboké bolesti nebo smutek; stěžovat si, vzlykat, volat po pomoci.

lkát

Lkat znamená nesouhlasit nebo nedůvěřovat. Znamená to také odmítat přijmout nebo uznat něčí myšlenky, názory nebo činy.

radovat se

Radovat se znamená prožívat velkou radost, blaženost, euforii, vyjadřovat ji, oslavovat, bavit se.

naříkat

Naříkat: plakat silně, vyjadřovat smutek a bolest ztráty.

plakat

Plakat: vyjadřovat smutek nebo žal prostřednictvím tělesného slzení.

kvílet

Kvílet je výraz pro vysoký, pískavý zvuk, který někdy vydávají ptáci, hmyz nebo jiné živočichy.

úpět

Úpět je stav úzkosti nebo strachu, který člověk zažívá, když se ocitne v nebezpečné situaci.

smát se

Smát se znamená vyjadřovat radost nebo potěšení zvukem nebo slovy a obvykle se to projevuje výrazem obličeje.

Podobná synonyma

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.

naříkat <nad čím>

Naříkat: projevovat silnou bolest nebo smutek verbálně, často vyjadřovaný pláčem.

kvílet (bolestí)

Kvílet je slovo používané pro popis stálého, naléhavého, nepříjemného bolestného pocitu.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

smát se (potají)

Smát se potají je skrýt svůj smích, aby to ostatní neviděli.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

plakat (vzlykavě)

Plakat znamená vzlykat, vyjadřovat City a smutek slzami.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.