Facebook

Bědovat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu bědovat.

Význam: Nářkový projev, který se skládá z úpění, protestů, lamentací a stížností.

naříkat <nad čím>

Naříkat = vyjadřovat smutek a bolest; volat, kvílet, plakat, lamentovat nad čím.

hořekovat

Hořekovat je české slovo pro trpělivé očekávání a trpělivou snahu o něco, co se zdá téměř nemožné.

kvílet

Kvílet je výraz pro krátký, vysoký, pískavý zvuk, který vydávají ptáci nebo některé druhy zvířat.

úpět

Úpět je stav úzkosti, strachu a zoufalství, často s pocity bezmoci a neschopnosti překonat problémy.

lkát

Lkát je český slovní spojení, které označuje touhu nebo toužení po něčem.

lamentovat

Lamentovat znamená projevovat silný smutek nebo žal výkřikem nebo písní.

jásat

Radostně se veselit, volat, skákat, tleskat; radost a vzrušení prožívat.

naříkat

Naříkat: plakat silně, vyjadřovat smutek a bolest ztráty.

plakat

Plakat: vyjadřovat smutek nebo žal prostřednictvím tělesného slzení.

smát se

Smát se znamená vyjadřovat radost nebo potěšení zvukem nebo slovy a obvykle se to projevuje výrazem obličeje.

Podobná synonyma

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

kvílet (bolestí)

Kvílet je slovo používané pro popis stálého, naléhavého, nepříjemného bolestného pocitu.

smát se (potají)

Smát se potají je skrýt svůj smích, aby to ostatní neviděli.

plakat (vzlykavě)

Plakat znamená vzlykat, vyjadřovat City a smutek slzami.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.