Facebook

Plakat - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu plakat.

Význam: Plakat: vyjadřovat smutek nebo žal prostřednictvím tělesného slzení.

naříkat

Naříkat: plakat silně, vyjadřovat smutek a bolest ztráty.

bědovat

Nářkový projev, který se skládá z úpění, protestů, lamentací a stížností.

hořekovat

Hořekovat je vyjadřovat svůj nesouhlas s něčím nebo někým. Někdy je to také vyjadřování nespokojenosti nebo zlosti.

kvílet

Kvílet je výraz pro vysoký, pískavý zvuk, který někdy vydávají ptáci, hmyz nebo jiné živočichy.

úpět

Úpět je stav úzkosti nebo strachu, který člověk zažívá, když se ocitne v nebezpečné situaci.

smát se

Smát se znamená vyjadřovat radost nebo potěšení zvukem nebo slovy a obvykle se to projevuje výrazem obličeje.

slzet

Slzet znamená vytvářet a uvolňovat slzy, obvykle z důvodu smutku nebo štěstí.

vzlykat

Vzlykat je výrazné vyjadřování emocí, které se projevuje zvukem pláče nebo sténání.

štkát

Štkát znamená pískat nebo zírat - obvykle s úžasem nebo s pozitivním obdivem.

brečet

Plakat, slzet; vyjadřovat smutek a bolest.

ronit (slzy)

Plakat, vyzařovat slzy; vyjádřit smutek, bolest, zoufalství, úzkost nebo štěstí.

cedit, prolévat

Přefiltrovat tekutinu skrz filtrační zařízení nebo síto.

truchlit

Truchlit znamená prožívat hlubokou bolest a smutek, vyjádřenou pláčem nebo jiným negativním projevem.

řvát

Řvát znamená hlasitě křičet nebo volat.

bečet

Bečet je český výraz, který znamená plakat, brečet nebo vzlykat. Slovo lze použít jak pro lidi, tak pro zvířata.

bulit

Bulit je slangové slovo pro mluvit rychle, nebo spěchat.

ječet

Ječet znamená vydávat zvukové projevy podobné řeči, ale bez zřetelného slovního významu.

hučet

Hučet je hlasitý hluk, který je slyšitelný, ale nejasný, často způsobený prouděním vzduchu nebo proudem vody.

návěští

Návěští je oznámení, upozornění nebo varování; může to být také vyhláška nebo prohlášení.

oznámení

Oznámení je veřejné sdělení informací, které může být veřejné, nebo adresované jednotlivcům.

vyhláška

Vyhláška je právní předpis vydaný úřadem, který upravuje práva, povinnosti a případně i sankce.

reklama

Reklama je forma propagace sloužící ke zvýšení povědomí o produktu či službě a zvýšení prodeje.

Podobná synonyma

zadržovat (slzy)

Držet se, aby se nerozplakaly.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

smát se (potají)

Smát se potají je skrýt svůj smích, aby to ostatní neviděli.

ronit

Ronit znamená padat nebo stékat jako slzy.

cedit

Cedit znamená lít, protékat nebo vytlačovat skrz malou otvor nebo síťovinu.

kanout (slzy)

Kanout je vyjadřovat (nebo prožívat) silné emoce tím, že se z očí tvoří slzy.

naříkat <nad čím>

Naříkat: projevovat silnou bolest nebo smutek verbálně, často vyjadřovaný pláčem.

pověsit (oznámení)

Pověsit znamená umístit něco na stěnu nebo na jinou vzdálenou plochu a nechat to viset tam.

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.

vytrysknout (slzy)

Vytrysknout znamená náhle vyjít, vystříkat nebo vylít, obvykle se to používá pro slzy.

slzy

Slzy jsou viditelným znamením emocí - radosti, smutku, hněvu nebo úzkosti.

kvílet (bolestí)

Kvílet je slovo používané pro popis stálého, naléhavého, nepříjemného bolestného pocitu.

prolévat

Přelévat; rozlit tekutinu, aby se rovnoměrně rozložila.

ronit slzy

Plakat a vylučovat slzy z očí.

vstupovat (slzy do očí)

Vstupovat znamená produkovat slzy do očí.

kapat (slzy)

Plakat, vyčerpávajícím způsobem uvolňovat slzy; vyjadřovat silné emoce nebo bolest.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vystříkat velké množství tekutiny, jako je například krev.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

oznámení (policii)

Oznámení je vyjádření informace policii o události, která se stala nebo se může stát.

prolévat (slzy)

Prolévat znamená vyvíjet silný a nesouvislý tok (např. slz).

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.