Facebook

Naříkat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu naříkat.

Význam: Naříkat: plakat silně, vyjadřovat smutek a bolest ztráty.

bědovat

Nářkový projev, který se skládá z úpění, protestů, lamentací a stížností.

hořekovat

Hořekovat je vyjadřovat svůj nesouhlas s něčím nebo někým. Někdy je to také vyjadřování nespokojenosti nebo zlosti.

plakat

Plakat: vyjadřovat smutek nebo žal prostřednictvím tělesného slzení.

kvílet

Kvílet je výraz pro vysoký, pískavý zvuk, který někdy vydávají ptáci, hmyz nebo jiné živočichy.

úpět

Úpět je stav úzkosti nebo strachu, který člověk zažívá, když se ocitne v nebezpečné situaci.

smát se

Smát se znamená vyjadřovat radost nebo potěšení zvukem nebo slovy a obvykle se to projevuje výrazem obličeje.

lamentovat

Lamentovat znamená projevovat hlubokou bolest, smutek nebo nespokojenost.

sténat

Sténat je vyjadřovat bolest nebo utrpení za pomoci hlasitých, zasténavých zvuků.

lkát

Lkat je něco vyhýbat se nebo unikat, například před odpovědností nebo prací.

stěžovat si

Stěžovat si znamená vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo někým a vyžadovat řešení.

stýskat si

Stýskat si je projevovat smutek či nespokojenost z odloučení od něčeho/někoho nebo z nedostatku něčeho/někoho.

Podobná synonyma

kvílet (bolestí)

Kvílet je slovo používané pro popis stálého, naléhavého, nepříjemného bolestného pocitu.

smát se (potají)

Smát se potají je skrýt svůj smích, aby to ostatní neviděli.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

sténat (bolestí)

Sténat je zvuková reakce na bolest, který vyjadřuje utrpení a úzkost. Je to zoufalý způsob hlasitého vyjádření bolesti.

plakat (vzlykavě)

Plakat znamená vzlykat, vyjadřovat City a smutek slzami.

stěžovat si <na co>

Stěžovat si: vyjádřit nespokojenost s čím/kým; namítat, protestovat.