Facebook

Smát se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu smát se.

Význam: Smát se znamená vyjadřovat radost nebo potěšení zvukem nebo slovy a obvykle se to projevuje výrazem obličeje.

naříkat

Naříkat: plakat silně, vyjadřovat smutek a bolest ztráty.

bědovat

Nářkový projev, který se skládá z úpění, protestů, lamentací a stížností.

hořekovat

Hořekovat je vyjadřovat svůj nesouhlas s něčím nebo někým. Někdy je to také vyjadřování nespokojenosti nebo zlosti.

plakat

Plakat: vyjadřovat smutek nebo žal prostřednictvím tělesného slzení.

kvílet

Kvílet je výraz pro vysoký, pískavý zvuk, který někdy vydávají ptáci, hmyz nebo jiné živočichy.

úpět

Úpět je stav úzkosti nebo strachu, který člověk zažívá, když se ocitne v nebezpečné situaci.

usmívat se

Usmívat se znamená vyjadřovat radost nebo úsměv projevující emocionální pohodu.

chechtat se

Chechtat se znamená smát se, vyjadřovat radost a štěstí.

řehtat se

Řehtání se označuje jako nahlas smát se s přídavkem krátkých rytmických tónů.

řehonit se

Řehonit se znamená dělat si legraci, škádlit se, někdy i urážet.

posmívat se

Posmívat se znamená něco ukazovat, na něco se dívat s přehnanou výsměšností, často s náznakem povýšenosti.

vysmívat se

Vysmívat se: dělat si legraci z cizího chování, postoje nebo vlastností.

Podobná synonyma

posmívat se <komu>

Smát se na úkor někoho jiného.

řehtat

Řehtat je onomatopoické slovo pro hlasité, krátké, opakované zvuky, které vydává zvíře, např. kůň, ovce nebo prase.

plakat (vzlykavě)

Plakat znamená vzlykat, vyjadřovat City a smutek slzami.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

kvílet (bolestí)

Kvílet je slovo používané pro popis stálého, naléhavého, nepříjemného bolestného pocitu.

naříkat <nad čím>

Naříkat = vyjadřovat smutek a bolest; volat, kvílet, plakat, lamentovat nad čím.

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.

řehtat (hřebec)

Řehtání je přirozené zvukové vyjádření hřebce, které je používáno k označení svého teritoria a jako výraz dominance.

vysmívat se <komu>

Vysmívat se : posmívat se, házet urážky, ponižovat.

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.