Facebook

Kvílet - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu kvílet.

Význam: Kvílet je výraz pro vysoký, pískavý zvuk, který někdy vydávají ptáci, hmyz nebo jiné živočichy.

naříkat

Naříkat: projevovat smutek, bolest nebo nespokojenost vzlykáním, vzlykat, plakat.

bědovat

Bědovat znamená vyjadřovat bolest, trápení nebo nespokojenost.

hořekovat

Hořekovat znamená truchlivě plakat, litovat, něčeho litovat nebo stěžovat si.

sténat

Sténat je výraz silné bolesti, nevolnosti nebo zoufalství, obvykle v podobě krátkého, intenzivního zvuku.

plakat

Plakat: vyjadřovat smutek nebo žal prostřednictvím tělesného slzení.

úpět

Úpět je stav úzkosti nebo strachu, který člověk zažívá, když se ocitne v nebezpečné situaci.

smát se

Smát se znamená vyjadřovat radost nebo potěšení zvukem nebo slovy a obvykle se to projevuje výrazem obličeje.

Podobná synonyma

naříkat <nad čím>

Naříkat: projevovat silnou bolest nebo smutek verbálně, často vyjadřovaný pláčem.

smát se (potají)

Smát se potají je skrýt svůj smích, aby to ostatní neviděli.

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

plakat (vzlykavě)

Plakat znamená vzlykat, vyjadřovat City a smutek slzami.

sténat (bolestí)

Sténat je zvuková reakce na bolest, který vyjadřuje utrpení a úzkost. Je to zoufalý způsob hlasitého vyjádření bolesti.

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.