Facebook

Uhájit se <před kým> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu uhájit se <před kým>.

Význam: Uhájit se před někým/čím znamená bránit se, obhájit se a ubránit se před útokem/nebezpečím.

uniknout <čemu>

Ujít nebo se zbavit čeho, co je obtížné nebo nemožné zvládnout.

spasit se

Zachránit se, zbavit se nebezpečí, získat vysvobození nebo úlevu od utrpení.

Podobná synonyma

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

divit se <čemu>

Divit se <čemu> znamená být překvapen a udiven nad něčím, co se stalo, nebo co se řeklo.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená udělat výraz obličeje, který říká, že člověk je překvapen nebo že je to pro něj nečekané.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

ubránit se <čemu>

Ubránit se: odolat, zabránit účinkům, obránit se před útokem.

rozumět <čemu>

Chápat, pochopit, vnímat (co je řečeno nebo napsáno).

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit někoho k činnosti nebo k akci.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se: unikat, vyvarovat se, vyhnout se, vystříhat se.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

uvyknout <čemu>

Uvyknout se znamená naučit se, jak se zachovat, nebo jak fungovat v určité situaci.

vévodit <čemu>

Vévodit znamená být vedoucí, vést nebo vládnout nad něčím.

odkazovat <ke komu n. čemu>

Poukazovat na něčí myšlenky či činy, nebo na to, čemu by se mělo vyhnout.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemukoli znamená soustředit se na to a věnovat tomu svou pozornost.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: význam je shrnutím toho, čemu předchází, co se vysvětluje nebo čeho je dosaženo.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

uvykat <čemu>

Uvykat: postupně si zvykat na něco, přizpůsobit se něčemu, adaptovat se; stát se obvyklým, běžným.