Facebook

Tlačit (boty) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu tlačit (boty).

Význam: Tlačit boty znamená utáhnout šněrování boty, aby vyhovovala a pasovala konkrétnímu nošení.

tížit

Tížit znamená zatěžovat, způsobovat únavu, být přítěží, vyvíjet tlak.

skličovat

Skličovat znamená přimět k činnosti, donutit, vybízet k činům, nutit.

trápit

Trápit znamená způsobovat bolest, starosti nebo trápení někomu nebo něčemu.

soužit

Soužití je společný život dvou nebo více lidí, kteří si vzájemně poskytují podporu a pomoc.

svírat

Svírat znamená uchopit a pevně stisknout, obvykle kolem něčeho, aby se udrželo pohromadě.

škrtit

Snížit, zredukovat, osekat, odříznout část něčeho.

Podobná synonyma

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

trápit se

Trápit se znamená prožívat utrpení, úzkosti, neštěstí nebo trápení.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

tížit <koho co>

Tížit: působit příkoří, být pro někoho zátěží; činit něčí život obtížným, zatěžovat někoho fyzicky i psychicky.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

soužit se

Soužití je sdílení života, společné sdílení prostoru, času, emocí a myšlenek.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

škrtit <koho>

Škrtit znamená omezovat, odebírat či snižovat určitou část, např. náklady, čas či počet osob.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

svírat se (úzkostí)

Svírat se znamená prožívat silnou úzkost, strach nebo smutek.

svírat (v ruce)

Držet nebo stisknout dvě části nebo objekty pevně mezi prsty nebo dlaněmi.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

svírat (límeček)

Svírat znamená stisknout kolem čehosi nebo něčeho sevřít, uchopit pevně a držet.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.