Facebook

Volný sex - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu volný sex.

Význam: Volný sex je sexuální aktivita mezi dvěma dospělými, kteří se dohodli na tom, že nebudou mít žádné závazky ani očekávání po akci.

střídání partnerů

Střídání partnerů je praktika, ve které se partneři vzájemně obměňují, aby získali nové zkušenosti nebo se osvěžili v sexuálních vztazích.

promíšenost

Promíšenost je směs různých prvků, které jsou kombinovány do jednoho celku.

smíšenost

Smíšenost je stav, kdy se různé kultury, víry, rasy, názory a zájmy překrývají a mísí se.

zaměnitelnost

Zaměnitelnost je schopnost nahradit jeden objekt nebo pojem jiným, stejným nebo podobným.

Podobná synonyma

střídání

Střídání je proces, při kterém se provádí opakované přepínání mezi dvěma nebo více aktivitami, aby se zajistila jejich rovnováha.