Facebook

Strach - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu strach.

Význam: Strach je pocit úzkosti, který lidé zažívají při ohrožení nebo v nejisté situaci.

obava

Obava je pocit strachu nebo nejistoty, který vyvolává představa nebo očekávání nevítaného nebo nepříznivého výsledku.

hrůza

Hrůza je silný pocit strachu, úzkosti a paniky, který má člověk při vystavení nepříjemným situacím a zážitkům.

bázeň

Bázeň je silné emocionální napětí vyvolané strachem z nebezpečí. Je to silný respekt k něčemu, co je silnější než člověk.

děs

Děs je silný strach nebo úzkost, kterou člověk pociťuje, když se dostane do situace, kterou mu vyvolává obavy.

rozechvění

Rozechvění je stav, kdy je člověk nadšený nebo nesmírně vzrušený. Je to silné prožívání emocí.

nervozita (před vystoupením)

Nervozita je stav napětí a úzkosti před vystoupením, která se projevuje bušením srdce, trémou a úzkostí.

Podobná synonyma

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

snižovat se <před kým>

Snižovat se před někým znamená projevovat úctu a respekt, ustoupit a uvážlivě se chovat.

nervozita

Nervozita je psychický stav, charakterizovaný úzkostí, úzkostí, nepokojem a napětím, které jsou vyvolány životními situacemi.

ponižovat se <před kým>

Ponižovat se znamená sebepodceňovat a pokorně akceptovat nadřazenost druhé osoby.

rozechvění (prudké)

Prudká rozechvělost - emoce způsobená silnou radostí, strachem nebo úzkostí, doprovázená bušením srdce a bleskem v očích.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.

skrýt před veřejností

Vyhnout se veřejnému zájmu a skrýt se.

obava (chorobná)

Obava (chorobná) je silný strach z neznámého nebo nerealistický strach z něčeho, co se nemusí stát.

nekrytý (bazén)

Nekrytý bazén je bazén, který není chráněn žádnou střechou ani jinou krytinou.

předvolat (před komisi)

Předvolat: povolat někoho na určité místo, aby se zúčastnil oficiálního jednání (např. komise).

jít <před kým>

Jít před někým znamená být v čele, být příkladem a držet krok.

pokořovat se <před kým>

Pokořovat se znamená projevovat úctu a respekt k něčí autoritě.

před dlouhou dobou

Před dlouhou dobou znamenalo slovo "před dlouhou dobou" dávnou minulost, období daleko zpět v historii.

před časem

Před časem: před dávnou minulostí, dříve než se věci změnily nebo se staly jinými než teď.

alkohol před usnutím

Alkohol je látka, která se často konzumuje pro její psychoaktivní efekt, ale může také poškodit zdraví a vyvolat uspávací účinek.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.

zachvátit (hrůza)

Zachvátit (hrůza): okamžitě prožít silný pocit úzkosti a strachu.

tajit <co před kým>

Skrývat informace, tajemství či skutečnosti před někým.

před smrtí

Před smrtí je to poslední období života, které je plné pocitů, myšlenek a vzpomínek.

utajit <co před kým>

Skrýt, tajit, ukrýt před někým informace či skutečnost.

unikat <před kým>

Unikat: utéct, vyhnout se něčemu nebo někomu.

před veřejností

Před veřejností znamená veřejně se prezentovat a sdílet informace, zážitky nebo myšlenky s ostatními.

zabezpečit se (před zradou)

Zabezpečit se před zradou znamená udělat opatření k ochraně proti osobě nebo skupině, která by mohla porušit důvěru nebo zneužít informace.

ustoupit (před nepřítelem)

Ustoupit znamená vzdálit se/ukrýt se před nepřítelem, aby se zabránilo konfliktu.

uhájit se <před kým>

Uhájit se před někým/čím znamená bránit se, obhájit se a ubránit se před útokem/nebezpečím.