Facebook

Před dlouhou dobou - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu před dlouhou dobou.

Význam: Před dlouhou dobou znamenalo slovo "před dlouhou dobou" dávnou minulost, období daleko zpět v historii.

dlouho

Dlouho znamená dlouhá doba, období nebo trvání.

dlouhou dobu

Dlouhou dobu se obvykle chápe jako delší časový úsek, který je dlouhý více než jen okamžik.

krátce

Krátce: Krátce znamená co nejstručněji shrnout nebo zredukovat.

nedávno

Nedávno znamená velmi čerstvě, během posledních několika dnů nebo týdnů.

Podobná synonyma

v nevhodnou dobu

Nevhodná doba je situace, kdy není vhodné dělat něco, co by mohlo mít nepříznivé důsledky.

písknout (krátce)

Písknout znamená jednoduše vyslovit krátký, ostrý zvuk.

v jinou dobu

Význam: přinést na povrch, shrnout; ukázat jeho skutečný význam; zkrátit, zjednodušit.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

před dlouhou dobou

Před dlouhou dobou znamenalo slovo "před dlouhou dobou" dávnou minulost, období daleko zpět v historii.

omezovat (pracovní dobu)

Omezovat znamená stanovit limit nebo hranici pro něco, obvykle délky, počtu nebo množství. V pracovním smyslu to znamená stanovit maximální čas trvání pracovní doby.

tak dlouho

Tak dlouho se vztahuje k trvalému času, jako například k čekání na něco nebo dokončení úkolu. Je to požadavek trvání na úplných výsledcích.

spát dlouho

Spát dlouho znamená mít delší a intenzivnější spánek, než je nezbytné pro odpočinek a obnovu energie.

sedět <kde> (dlouho)

Stát nebo ležet po dlouhou dobu v jednom místě.

v libovolnou dobu

Význam: Shrnutí je proces zkracování či zjednodušování informací, aby byly jednodušší a srozumitelnější.