Facebook

Rozechvění - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozechvění.

Význam: Rozechvění je stav, kdy je člověk nadšený nebo nesmírně vzrušený. Je to silné prožívání emocí.

rozrušení

Stav, kdy se člověk cítí neklidný nebo v napětí; stav úzkosti, strachu nebo vzrušení.

vzrušení

Vzrušení je stav intenzivního prožívání emocí, který je doprovázen fyzickými změnami (např. zrychlení tepu).

strach

Strach je pocit úzkosti, který lidé zažívají při ohrožení nebo v nejisté situaci.

nervozita (před vystoupením)

Nervozita je stav napětí a úzkosti před vystoupením, která se projevuje bušením srdce, trémou a úzkostí.

Podobná synonyma

před smrtí

Před smrtí je to poslední období života, které je plné pocitů, myšlenek a vzpomínek.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

nervozita

Nervozita je stav úzkosti, který se projevuje ve formě emocionálního napětí, zvýšeného svalového napětí a obav.

vzrušení (silné)

Silný duševní nebo fyzický stav, který je spojen se silnou emocí, napětím a euforií.

předvolat (před komisi)

Předvolat: povolat někoho na určité místo, aby se zúčastnil oficiálního jednání (např. komise).

nesmírný (strach)

Nesmírný strach je silné, úzkostné cítění, které je často přehnané a neadekvátní situaci.

vyskytovat se <před čím>

Vyskytovat se: pozorovat, objevovat či se objevovat v určitém místě či situaci.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.

před časem

Před časem: před dávnou minulostí, dříve než se věci změnily nebo se staly jinými než teď.

alkohol před usnutím

Alkohol je látka, která se často konzumuje pro její psychoaktivní efekt, ale může také poškodit zdraví a vyvolat uspávací účinek.

unikat <před kým>

Unikat: utéct, vyhnout se něčemu nebo někomu.

před lidmi

Před lidmi znamená sdílet nebo prezentovat informace, znalosti, myšlenky nebo názory s ostatními.

ponižovat se <před kým>

Ponižovat se znamená sebepodceňovat a pokorně akceptovat nadřazenost druhé osoby.

před dlouhou dobou

Před dlouhou dobou znamenalo slovo "před dlouhou dobou" dávnou minulost, období daleko zpět v historii.

schovávat se (před policií)

Schovávat se znamená skrývat se před policií v naději, že není zaznamenána její přítomnost.

trýznivý (strach)

Trýznivý strach je silná úzkost, která může být způsobena fyzickou nebo psychickou újmou. Může být doprovázena silnými obavami, úzkostí a neklidem.

skrýt před veřejností

Vyhnout se veřejnému zájmu a skrýt se.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

zachvátit (strach)

Zachvátit znamená zažít silný strach nebo obavu, často z nečekané situace.

strachovat se <před čím>

Strachovat se: děsit se, obávat se, bát se.

utajit <co před kým>

Skrýt, tajit, ukrýt před někým informace či skutečnost.

tajit <co před kým>

Skrývat informace, tajemství či skutečnosti před někým.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.