Facebook

Rozechvění - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozechvění.

Význam: Rozechvění je stav, kdy je člověk nadšený nebo nesmírně vzrušený. Je to silné prožívání emocí.

rozrušení

Stav, kdy se člověk cítí neklidný nebo v napětí; stav úzkosti, strachu nebo vzrušení.

vzrušení

Vzrušení je stav intenzivního prožívání emocí, který je doprovázen fyzickými změnami (např. zrychlení tepu).

strach

Strach je pocit úzkosti, který lidé zažívají při ohrožení nebo v nejisté situaci.

nervozita (před vystoupením)

Nervozita je stav napětí a úzkosti před vystoupením, která se projevuje bušením srdce, trémou a úzkostí.

Podobná synonyma

trýznivý (strach)

Trýznivý strach je silná úzkost, která může být způsobena fyzickou nebo psychickou újmou. Může být doprovázena silnými obavami, úzkostí a neklidem.

mít strach

Mít strach je pocit úzkosti nebo obav z nečekaného nebezpečí nebo ohrožení.

před veřejností

Před veřejností znamená veřejně se prezentovat a sdílet informace, zážitky nebo myšlenky s ostatními.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

předvolat (před komisi)

Předvolat: povolat někoho na určité místo, aby se zúčastnil oficiálního jednání (např. komise).

nesmírný (strach)

Nesmírný strach je silné, úzkostné cítění, které je často přehnané a neadekvátní situaci.

skrýt před veřejností

Vyhnout se veřejnému zájmu a skrýt se.

vyskytovat se <před čím>

Vyskytovat se: pozorovat, objevovat či se objevovat v určitém místě či situaci.

mám strach

Strach je pocit úzkosti a nejistoty, který může být způsoben různými situacemi nebo okolnostmi.

nervozita

Nervozita je psychický stav, charakterizovaný úzkostí, úzkostí, nepokojem a napětím, které jsou vyvolány životními situacemi.

strach ze všeho

Strach ze všeho je stav obav, úzkosti a úzkostlivosti, kdy se člověk bojí všeho okolo.

utajit <co před kým>

Skrýt, tajit, ukrýt před někým informace či skutečnost.

ustoupit (před nepřítelem)

Ustoupit znamená vzdálit se/ukrýt se před nepřítelem, aby se zabránilo konfliktu.

strach z cizího

Strach z cizího je obava z neznámého, čehokoliv, co je nové a neznámé.

před lidmi

Před lidmi znamená sdílet nebo prezentovat informace, znalosti, myšlenky nebo názory s ostatními.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.

vzrušení (silné)

Vzrušení je silný prožitek, který způsobuje příjemné napětí, vzrušení a euforii.

ponižovat se <před kým>

Ponižovat se znamená sebepodceňovat a pokorně akceptovat nadřazenost druhé osoby.

před dlouhou dobou

Před dlouhou dobou znamenalo slovo "před dlouhou dobou" dávnou minulost, období daleko zpět v historii.

strachovat se <před čím>

Strachovat se: děsit se, obávat se, bát se.

před časem

Před časem: před dávnou minulostí, dříve než se věci změnily nebo se staly jinými než teď.

jít <před kým>

Jít před někým znamená být v čele, být příkladem a držet krok.

před smrtí

Před smrtí je to poslední období života, které je plné pocitů, myšlenek a vzpomínek.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

pominout (strach)

Pominout znamená vyhnout se nebo se zbavit strachu, ignorovat jej a přestat být jeho obětí.