Facebook

Ustoupit (před nepřítelem) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu ustoupit (před nepřítelem).

Význam: Ustoupit znamená vzdálit se/ukrýt se před nepřítelem, aby se zabránilo konfliktu.

odvázat se

Odvázat se znamená dát si volnost, nechat se ovládat vlastními pocity a myšlenkami, nebát se být sám sebou.

uvolnit se

Uvolnit se znamená obnovit nebo obnovit fyzickou, psychickou a emocionální pohodu pomocí relaxačních technik.

připoutat se

Připoutat se znamená vázat se, upevnit se, uchytit se, držet se nebo se spojit.

uvolnit se (od muže)

Uvolnit se znamená přestat se snažit ovládat situaci a pustit věci, aby se vyvíjely samy.

odloučit se

Odloučit se znamená vzdálit se, opustit osobu nebo místo a nezůstat v kontaktu.

vzdálit se

Vzdálení se znamená odcizit se nebo oddělit se od něčeho nebo někoho.

Podobná synonyma

připoutat

Připoutat znamená pevně spojit, upevnit či uchytit.

uvolnit se (samovolně)

Uvolnit se znamená uvolnit napětí, nechat plynout a umožnit, aby se věci děly samy od sebe.

vzdálit (od cíle)

Vzdálit se znamená udělat kroky k odchodu, oddálit se od cíle.

odloučit

Oddělit se, rozejít se; určitá úroveň odloučení, odstup mezi dvěma osobami nebo věcmi.

uvolnit

Uvolnit znamená odstranit omezení, napětí nebo tlak; umožnit volnost pohybu nebo jednání.

vzdálit

Odstoupit nebo se vzdalovat od čeho nebo od někoho; být dál, být vzdálen.

sexuální nedotčenost (u muže)

Sexuální nedotčenost je stav, kdy muž nemá žádné sexuální styky s ostatními lidmi.

odloučit (od světa)

Oddělit se od okolí, světa a lidí kolem nás; být izolován a zbaven všech styků.

odvázat

Uvolnit, osvobodit, uvolnit omezující vlivy nebo vazby; dovolit, aby se něco mohlo dít.

uvolnit (z funkce)

Uvolnit znamená odvolat někoho z funkce, či se vzdát funkce.

vzdálit se (na chvilku)

Odstoupit na chvilku, zvolit si odstup, nechat sebou prostor.

uvolnit šroub (úplně)

Odšroubovat šroub/otáčet otočením doleva až do úplného uvolnění.

připoutat pozornost

Uchvátit pozornost, získat pozornost nebo upoutat pozornost.

uvolnit <koho>

Uvolnit: osvobodit někoho od povinností nebo obav.

uvolnit (východ)

Uvolnění znamená osvobození, odstranění nebo uvolnění překážky nebo blokády v nějaké oblasti nebo situaci.

vzdálit se (od tématu)

Vzdálit se znamená odstranit nebo změnit fyzickou vzdálenost mezi lidmi nebo věcmi.

vzdálit se (chůzí)

Odejít, odejít pryč, odcházet, odsunout se, odstoupit, ustoupit.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

odvázat (vězně)

Uvolnit (vězně) z vazby; umožnit jim opustit místo uvěznění a volně se pohybovat.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.