Facebook

Nervozita (před vystoupením) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu nervozita (před vystoupením).

Význam: Nervozita je stav napětí a úzkosti před vystoupením, která se projevuje bušením srdce, trémou a úzkostí.

rozechvění

Rozechvění je stav, kdy je člověk nadšený nebo nesmírně vzrušený. Je to silné prožívání emocí.

strach

Strach je pocit úzkosti, který lidé zažívají při ohrožení nebo v nejisté situaci.

Podobná synonyma

mít strach

Mít strach je pocit úzkosti nebo obav z nečekaného nebezpečí nebo ohrožení.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

nesmírný (strach)

Nesmírný strach je silné, úzkostné cítění, které je často přehnané a neadekvátní situaci.

rozechvění (prudké)

Prudká rozechvělost - emoce způsobená silnou radostí, strachem nebo úzkostí, doprovázená bušením srdce a bleskem v očích.

strach ze všeho

Strach ze všeho je stav obav, úzkosti a úzkostlivosti, kdy se člověk bojí všeho okolo.

trýznivý (strach)

Trýznivý strach je silná úzkost, která může být způsobena fyzickou nebo psychickou újmou. Může být doprovázena silnými obavami, úzkostí a neklidem.

strach z cizího

Strach z cizího je obava z neznámého, čehokoliv, co je nové a neznámé.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

zachvátit (strach)

Zachvátit znamená zažít silný strach nebo obavu, často z nečekané situace.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

mám strach

Strach je pocit úzkosti a nejistoty, který může být způsoben různými situacemi nebo okolnostmi.

pominout (strach)

Pominout znamená vyhnout se nebo se zbavit strachu, ignorovat jej a přestat být jeho obětí.