Facebook

štěstí - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu štěstí.

Význam: Štěstí je stav mysli, který se projevuje radostí a pocitem pohody. Je to pocit, který nás naplňuje a dělá nás šťastnými.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

nepohoda

Nepohoda je stav neklidu, nespokojenosti a nesouladu mezi lidmi či věcmi.

vyrovnanost

Vyrovnanost je stav, v němž je vyvážený poměr mezi emocemi, myšlenkami, činy a životním stylem.

klid

Klid je stav ticha a míru, kdy buď člověk, nebo prostředí, nejsou rušeny vnějšími vlivy.

dobře

Dobře je pozitivní hodnocení, které znamená, že se něco povedlo tak, jak mělo.

bezvadně

Bezvadně znamená úžasně, skvěle, perfektně. Je to synonymum pro pozitivní hodnocení.

výborně

Výborně znamená velmi dobře nebo excelentně. Jde o velmi pozitivní hodnocení.

zdar

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, dobré zdraví a štěstí. Je to slovo, které se používá pro vyjádření podpory a pozitivního přání.

úspěch

Úspěch je dosahování cílů, které jsme si stanovili, a cítění uspokojení a radosti s tím spojené.

blaženost

Blaženost je stav radosti, štěstí a klidu, který je založen na duchovním a duševním pohodlí.

blaho

Blaho je stav štěstí, pohody a spokojenosti.

Podobná synonyma

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

blátivé počasí

Blátivé počasí je počasí, které je spojeno s deštěm, mrholením, sněžením či déšť se sněhem a může vést k blátivým silnicím a náledí.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

klid (pracovní)

Klid je stav bez pohybu nebo rušení, kde není žádný hluk, stres nebo chaos. Je to stav, který je potřebný pro efektivní práci.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

naděje (na úspěch)

Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

zhoršovat se (počasí)

Zhoršovat se znamená stávat se špatným, zhoršovat se počasí může znamenat, že se začne měnit k horšímu.

změnit se (počasí)

Změnit se znamená, že se počasí mění nebo změní.

počasí

Počasí je stav atmosféry v určité oblasti, zahrnující věci jako teplotu, vlhkost, vítr, tlak a srážky.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

klid zbraní

Klid zbraní je dohoda mezi zeměmi, která úplně zastavuje válku a boje. Jde o dohodu, která má za cíl navždy zabránit ozbrojenému konfliktu mezi zeměmi.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

zlepšit se (počasí)

Zlepšit se znamená změnit se na lepší - v případě počasí znamená čistší oblohu, méně srážek nebo teplé slunečné počasí.

zhoršit se (počasí)

Zhoršit se znamená, že počasí se změní na horší, např. z oblačnosti na dešťové nebo bouřkové počasí.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

pěkně

Pěkné je vnímáno jako krásné, hezké, příjemné, milé nebo líbivé.