Facebook

Nepohoda - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu nepohoda.

Význam: Nepohoda je stav neklidu, nespokojenosti a nesouladu mezi lidmi či věcmi.

nečas

Nečas je příjmení, označující člověka, který je nejen odvážný, ale i schopný, vytrvalý a nezávislý.

plískanice

Plískanice je pojem pro druh obyčejného deště se slabým prouděním a jemnými kapkami.

slota

Slota je druh malého rybníka s ostrými břehy, který se obvykle nachází v bažinatých oblastech.

nepříjemnost

Nepříjemnost je situace nebo okolnost, která je pro člověka nepříjemná, bolestivá nebo obtížná.

trampota

Trampota je špatný úkon nebo chování, které může být oprávněně odsouzeno jako nezákonné, neetické nebo nevhodné.

obtíž

Obtíž je překážka, problém či komplikace, které brání dosažení cíle.

svízel

Svízel je obtížná situace nebo problém, který vyžaduje tvrdou práci a úsilí, aby se s ním dokázalo vypořádat.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

vyrovnanost

Vyrovnanost je stav, v němž je vyvážený poměr mezi emocemi, myšlenkami, činy a životním stylem.

klid

Klid je stav ticha a míru, kdy buď člověk, nebo prostředí, nejsou rušeny vnějšími vlivy.

štěstí

Štěstí je stav mysli, který se projevuje radostí a pocitem pohody. Je to pocit, který nás naplňuje a dělá nás šťastnými.

dobře

Dobře je pozitivní hodnocení, které znamená, že se něco povedlo tak, jak mělo.

bezvadně

Bezvadně znamená úžasně, skvěle, perfektně. Je to synonymum pro pozitivní hodnocení.

výborně

Výborně znamená velmi dobře nebo excelentně. Jde o velmi pozitivní hodnocení.

Podobná synonyma

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že se zhorší nebo se změní na nežádoucí stav.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

znát <co> (dobře)

Mít informace o ; poznat, rozumět, být informován.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

počasí

Počasí je stav atmosféry v daném okamžiku a může se měnit z hodiny na hodinu nebo z dne na den.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

být na obtíž

Být na obtíž znamená starat se o něco, co je obtížné a vyžaduje úsilí, aby se dosáhlo cíle.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

zlepšit se (počasí)

Zlepšit se znamená změnit se na lepší - v případě počasí znamená čistší oblohu, méně srážek nebo teplé slunečné počasí.

zhoršovat se (počasí)

Zhoršovat se znamená stávat se špatným, zhoršovat se počasí může znamenat, že se začne měnit k horšímu.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

zhoršit se (počasí)

Zhoršit se znamená, že počasí se stane horším, obvykle se zhorší vlhkost, teplota nebo oblačnost.

pěkně

Pěkně je přídavné jméno označující krásu, estetičnost nebo jemnost. Slovo může být použito k popisu něčeho nebo někoho, jako např. "pěkné oblečení" nebo "pěkný vzhled".

blátivé počasí

Blátivé počasí je počasí, které je spojeno s deštěm, mrholením, sněžením či déšť se sněhem a může vést k blátivým silnicím a náledí.

změnit se (počasí)

Změna počasí: proměna podnebí, změna teploty, oblačnosti nebo srážek.

deštivý (počasí)

Deštivé počasí je zatažené, s vytrvalým déšťem nebo přeháňkami. Déšť může být mírný nebo silný a obvykle je doprovázen silným větrem.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

klid (pracovní)

Klid je stav bez pohybu nebo rušení, kde není žádný hluk, stres nebo chaos. Je to stav, který je potřebný pro efektivní práci.

vydržet (počasí)

Vydržet počasí znamená trpělivě a statečně čelit jeho nepříznivým podmínkám.