Facebook

Výborně - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu výborně.

Význam: Výborně znamená velmi dobře nebo excelentně. Jde o velmi pozitivní hodnocení.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

nepohoda

Nepohoda je stav neklidu, nespokojenosti a nesouladu mezi lidmi či věcmi.

vyrovnanost

Vyrovnanost je stav, v němž je vyvážený poměr mezi emocemi, myšlenkami, činy a životním stylem.

klid

Klid je stav ticha a míru, kdy buď člověk, nebo prostředí, nejsou rušeny vnějšími vlivy.

štěstí

Štěstí je stav mysli, který se projevuje radostí a pocitem pohody. Je to pocit, který nás naplňuje a dělá nás šťastnými.

dobře

Dobře je pozitivní hodnocení, které znamená, že se něco povedlo tak, jak mělo.

bezvadně

Bezvadně znamená úžasně, skvěle, perfektně. Je to synonymum pro pozitivní hodnocení.

znamenitě

Velmi dobře; skvěle; úžasně; excelentně; výborně; bravurně; báječně; perfektně; skvostně.

výtečně

Vynikající, skvělý; velmi dobrý, excelentní, výborný.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

skvěle

Skvěle znamená velmi dobře nebo excelentně; je to superlative s vynikajícími výsledky.

špatně

Špatně: neodpovídající požadavkům, nesprávné, neuspokojivé, nevhodné.

blbě

Blbě je slangové slovo pro „hloupě“, „nešikovně“ nebo „nesprávně“.

Podobná synonyma

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

zhoršit se (počasí)

Zhoršit se znamená, že počasí se stane horším, obvykle se zhorší vlhkost, teplota nebo oblačnost.

znát <co> (dobře)

Mít informace o ; poznat, rozumět, být informován.

počasí

Počasí je stav atmosféry v určité oblasti, který se mění během krátkého časového období. Zahrnuje různé faktory, jako je teplota, vlhkost, srážky, tlak atd.

velmi

Velmi znamená velmi silně, intenzivně nebo ve vysoké míře.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

počínat si skvěle

Činit se skvěle znamená jednat správně a dobře, zodpovědně a úspěšně.

klid zbraní

Klid zbraní je dohoda mezi zeměmi, která úplně zastavuje válku a boje. Jde o dohodu, která má za cíl navždy zabránit ozbrojenému konfliktu mezi zeměmi.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

zhoršovat se (počasí)

Zhoršovat se znamená stávat se špatným, zhoršovat se počasí může znamenat, že se začne měnit k horšímu.

šaty (špatné)

Šaty jsou oděv, který je obecně nosíván ženami, ale může se nosit i muži. Jsou obvykle vyrobeny z látky a mohou se lišit ve stylu, barvě a střihu.

pěkně

Pěkně je pojem pro něco krásného, úžasného nebo kvalitního. Označuje to, co přináší pozitivní dojem, radost a pocit uspokojení.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.