Facebook

Klid - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu klid.

Význam: Klid je stav ticha a míru, kdy buď člověk, nebo prostředí, nejsou rušeny vnějšími vlivy.

nečinnost

Nečinnost označuje stav, kdy člověk nedělá nic a nevěnuje se žádné činnosti.

nehybnost

Nehybnost je stav, kdy se osoba nebo věc nemůže hýbat nebo se pohybovat.

odpočinek

Odpočinek je stav, kdy se člověk odpoutá od každodenních starostí a odpočívá, odpočívá tělesně i duševně.

pohyb

Pohyb je přesun nebo změna pozice tělesa v prostoru, může být buď samovolný nebo vyvolaný vnějšími silami.

poklid

Poklid je stav klidu a míru, který je charakterizován tichostí a harmonickým uspořádáním. Často se vyskytuje ve společenských situacích, kdy je důraz kladen na pohodu a dobré vztahy mezi lidmi.

pokoj

Pokoj je stav, ve kterém neexistují žádné konflikty nebo hádky, a který je charakterizován klidem a klidnou atmosférou.

ticho

Ticho je stav nebo atmosféra bez zvuku, hluku nebo řeči.

neklid

Neklid je stav mysli, kdy je člověk napjatý, nervózní, podrážděný a trpí emočním napětím.

ruch

Ruch je pohyb nebo činnost lidí nebo vozidel, které vytváří hluk a vzrušení.

chladnokrevnost

Chladnokrevnost je schopnost člověka ovládat emoce a reagovat racionálně na nepříjemné situace.

rozvážnost

Schopnost uvažovat s rozvahou, prozíravost a trpělivost při zvažování konsekvencí jednání.

rozčilení

Rozčilení je stav plný zlosti, hněvu a vzteku, který člověka obvykle pohltí.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

nepohoda

Nepohoda je stav neklidu, nespokojenosti a nesouladu mezi lidmi či věcmi.

vyrovnanost

Vyrovnanost je stav, v němž je vyvážený poměr mezi emocemi, myšlenkami, činy a životním stylem.

štěstí

Štěstí je stav mysli, který se projevuje radostí a pocitem pohody. Je to pocit, který nás naplňuje a dělá nás šťastnými.

dobře

Dobře je pozitivní hodnocení, které znamená, že se něco povedlo tak, jak mělo.

bezvadně

Bezvadně znamená úžasně, skvěle, perfektně. Je to synonymum pro pozitivní hodnocení.

výborně

Výborně znamená velmi dobře nebo excelentně. Jde o velmi pozitivní hodnocení.

Podobná synonyma

neklid (duševní)

Neklid je stav mysli, kdy je člověk nervózní, podrážděný, bez koncentrace a má obavy nebo úzkosti.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

pěkně

Pěkně znamená krásně, hezky nebo úžasně. Představuje estetickou kvalitu, která je příjemná a vyvolává pozitivní pocity.

nastat (ticho)

Nastat znamená, že se v daném prostředí nastane ticho.

větrat (pokoj)

Větrat znamená otevřít okna a dveře a nechat proudit čerstvý vzduch do místnosti.

změnit se (počasí)

Změnit se znamená, že se počasí mění nebo změní.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

zlepšit se (počasí)

Zlepšit se znamená změnit se na lepší - v případě počasí znamená čistší oblohu, méně srážek nebo teplé slunečné počasí.

počasí

Počasí je stav atmosféry v daném okamžiku a může se měnit z hodiny na hodinu nebo z dne na den.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

zhoršit se (počasí)

Zhoršit se znamená, že počasí se stane horším, obvykle se zhorší vlhkost, teplota nebo oblačnost.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

pohyb ruky

Pohyb ruky je pohyb rukou, který může být jak spontánní, tak úmyslný a jehož cílem je obvykle vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocity.

deštivý (počasí)

Deštivé počasí je zatažené, s vytrvalým déšťem nebo přeháňkami. Déšť může být mírný nebo silný a obvykle je doprovázen silným větrem.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že jde o zhoršení počasí - např. déšť, bouřka, mlha atd.

vyjasnit se (počasí)

Vyjasnit se znamená, že se počasí zlepší a obloha se ukáže jasná.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.