Facebook

Klid - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu klid.

Význam: Klid je stav ticha a míru, kdy buď člověk, nebo prostředí, nejsou rušeny vnějšími vlivy.

nečinnost

Nečinnost označuje stav, kdy člověk nedělá nic a nevěnuje se žádné činnosti.

nehybnost

Nehybnost je stav, kdy se osoba nebo věc nemůže hýbat nebo se pohybovat.

odpočinek

Odpočinek je stav, kdy se člověk odpoutá od každodenních starostí a odpočívá, odpočívá tělesně i duševně.

pohyb

Pohyb je přesun nebo změna pozice tělesa v prostoru, může být buď samovolný nebo vyvolaný vnějšími silami.

poklid

Poklid je stav klidu a míru, který je charakterizován tichostí a harmonickým uspořádáním. Často se vyskytuje ve společenských situacích, kdy je důraz kladen na pohodu a dobré vztahy mezi lidmi.

pokoj

Pokoj je stav, ve kterém neexistují žádné konflikty nebo hádky, a který je charakterizován klidem a klidnou atmosférou.

ticho

Ticho je stav nebo atmosféra bez zvuku, hluku nebo řeči.

neklid

Neklid je stav mysli, kdy je člověk napjatý, nervózní, podrážděný a trpí emočním napětím.

ruch

Ruch je pohyb nebo činnost lidí nebo vozidel, které vytváří hluk a vzrušení.

chladnokrevnost

Chladnokrevnost je schopnost člověka ovládat emoce a reagovat racionálně na nepříjemné situace.

rozvážnost

Schopnost uvažovat s rozvahou, prozíravost a trpělivost při zvažování konsekvencí jednání.

rozčilení

Rozčilení je stav plný zlosti, hněvu a vzteku, který člověka obvykle pohltí.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

nepohoda

Nepohoda je stav neklidu, nespokojenosti a nesouladu mezi lidmi či věcmi.

vyrovnanost

Vyrovnanost je stav, v němž je vyvážený poměr mezi emocemi, myšlenkami, činy a životním stylem.

štěstí

Štěstí je stav mysli, který se projevuje radostí a pocitem pohody. Je to pocit, který nás naplňuje a dělá nás šťastnými.

dobře

Dobře je pozitivní hodnocení, které znamená, že se něco povedlo tak, jak mělo.

bezvadně

Bezvadně znamená úžasně, skvěle, perfektně. Je to synonymum pro pozitivní hodnocení.

výborně

Výborně znamená velmi dobře nebo excelentně. Jde o velmi pozitivní hodnocení.

Podobná synonyma

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

zhoršovat se (počasí)

Zhoršovat se znamená stávat se špatným, zhoršovat se počasí může znamenat, že se začne měnit k horšímu.

rytmický pohyb

Rytmický pohyb je opakováním stejných pohybů ve stejném pořadí a rytmu.

vydržet (počasí)

Vydržet počasí znamená trpělivě a statečně čelit jeho nepříznivým podmínkám.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

počasí

Počasí je stav atmosféry v určité oblasti, který se mění během krátkého časového období. Zahrnuje různé faktory, jako je teplota, vlhkost, srážky, tlak atd.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

změnit se (počasí)

Změna počasí: proměna podnebí, změna teploty, oblačnosti nebo srážek.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

zlepšit se (počasí)

Zlepšit se znamená změnit se na lepší - v případě počasí znamená čistší oblohu, méně srážek nebo teplé slunečné počasí.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

pohyb (hvězd)

Pohyb hvězd je neustálý pohyb hvězdných objektů po obloze, který je vyvolán gravitací a rotací Galaxie.

pěkně

Pěkně je adjektivum označující něco pozitivního, co je krásné, hezké nebo příjemné.

nedat pokoj

Nedat pokoj znamená trvat na něčem, neustále na něco dotírat, zdržovat.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

neklid (duševní)

Neklid je stav mysli, kdy je člověk nervózní, podrážděný, bez koncentrace a má obavy nebo úzkosti.

nastat (ticho)

Nastat znamená přijít, objevit se, usadit se - ve smyslu vládnout nastat ticho znamená, že všude panuje klid a ticho.

pohyb vlaku

Pohyb vlaku je pohyb vozidel ve stanoveném čase po určitých tratích, kde se přepravují osoby a zboží.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že jde o zhoršení počasí - např. déšť, bouřka, mlha atd.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

pohyb vpřed

Pohyb vpřed je pohyb, kterým se snažíme dosáhnout cíle. Je to pohyb směrem k úspěchu a napředování.