Facebook

Ukázat se v pravé podobě - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu ukázat se v pravé podobě.

Význam: Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.

profilovat se

Profilovat se znamená prezentovat sebe sama, aby ostatní mohli vidět, kdo jsi a jaké jsou tvé silné stránky.

Podobná synonyma

profilovat

Profilování je analytická metoda pro získávání informací o skupinách lidí a jejich charakteristikách.