Facebook

Trýznit (závist) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu trýznit (závist).

Význam: Trýznit závistí znamená dokonale a záměrně ponižovat nebo používat vyhrožování, aby se získaly výhody.

hryzat <co>

Hryzat je drápat či kousat se zuby či nehty do něčeho.

hrýzt

Hrýzt znamená držet něco mezi zuby a silou seřezávat, kousat nebo kousnout do něčeho.

ohlodávat

Ohlodávat znamená poškozovat nebo odstraňovat části materiálu pomocí technik jako je broušení nebo sekání.

okusovat

Okusovat znamená ochutnat, otestovat, osvědčit a analyzovat něco.

trápit se <čím>

Trápit se čím znamená prožívat stavy úzkosti, smutku, bezmoci či únavy kvůli nějaké situaci.

doléhat

Doléhat znamená postupně se šířit, pronikat či dávat se slyšet - např. hudba, zvuky, vůně.

Podobná synonyma

trápit

Trápit se znamená trávit čas v nesnázích, bolesti nebo utrpení.

trápit se

Trápit se znamená trpět a zažívat těžkosti nebo bolest, které ovlivňují emoční a fyzickou pohodu.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

doléhat (dveře)

Doléhat znamená zesílit či se rozšířit, např. zvuk nebo zápach z jednoho místa do jiného. Pro dveře se dá říci, že doléhají zvuk zvenčí dovnitř.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

doléhat <kam> (hlasy)

Doléhat znamená dopadat, dostávat se nebo pronikat do vzdáleného místa; obecně se označuje jako pomalý a postupný proces.

hryzat

Hryzat znamená mít či provádět pohyb dolů a do stran, aby se odstranila nečistota nebo se do něčeho zabodlo.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

hryzat se

Hryzat se znamená kousat se nebo škrábat, často s výsledkem v podobě bolesti.