Facebook

Rozhostit se (ticho) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rozhostit se (ticho).

Význam: Rozhostit se ticho znamená udržet klid a mír.

začít (se dít)

Začít (se dít) znamená zahájit, rozvinout nebo započít nějakou akci, proces nebo událost.

vzniknout

Vzniknout znamená vznikat, vytvářet se nebo existovat.

přijít

Přijít: dojít nebo dorazit na určené místo nebo do určité situace.

nadejít

Dorazit, dojet, přijet na místo, ke kterému směřujeme.

zavládnout

Zavládnout znamená nastolit vládu, nastolit moc, převzít kontrolu nad něčím.

vypuknout

Vypuknout je vyjádření, které označuje prudký nástup nebo výbuch něčeho, například hádky, radosti nebo smíchu.

strhnout se

Strhnout se znamená náhlým, prudkým pohybem vymanit se z místa nebo situace.

Podobná synonyma

přijít <na co>

Přijít: příjezd; přicházet, dorazit; dosáhnout čeho.

začít zpívat

Začít zpívat: začít intonovat melodii, hlasitě zpívat text písně nebo jenom slova.

začít se užívat

Začít se užívat: začít být využíván, stát se oblíbeným nebo obecně uznávaným.

začít (dělat)

Začít znamená zahájit nebo započít nějakou činnost.

přijít na

Přijít na: přijít na něco, znamená získat poznání, dovednosti nebo pochopení.

přijít o peníze

Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

vypuknout (válka)

Vypuknout znamená začít, obvykle násilně, např. válka.

strhnout

Strhnout znamená rychle a násilně odtrhnout, odstranit, odstrčit nebo odebrat.

přijít o zrak

Úplná nebo částečná ztráta zraku.

začít <co>

Začít: zahájit/spustit činnost/proces, vstoupit do něčeho nového.

přijít <o co>

Přijít: dosáhnout cíle nebo místa; dorazit nebo se objevit.

začít kráčet

Začít kráčet: začít s cílem, úsilím nebo činností, aby se dosáhlo výsledku.

začít

Začít znamená započít něco nového, začít nový proces, začít novou etapu.

přijít o poslední peníze

Ztratit finanční prostředky bez náhrady a možnosti je obnovit.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

začít fungovat

Začít fungovat znamená začít pracovat, jednat a přijímat činy vedoucí k dosažení cílů.

začít působit (lék)

Začít účinkovat, začít působit jako lék - začít se projevovat v organismu a začít vykonávat svou funkci.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená vstoupit do života, narodit se nebo být stvořen.

přijít <s čím>

Přijít: dojít někam, dorazit; příchod, nástup do něčeho, připojit se; získat, dostat se k něčemu.

vzniknout (knížka)

Vzniknout znamená vznikat, počít se či vzcházet, být zrodilo se, vzniklo, nastalo.

přijít do styku

Přijít do styku znamená navázat osobní interakci a komunikaci s něčím nebo někým.