Facebook

Vypuknout (nadšení) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vypuknout (nadšení).

Význam: Vypuknout znamená prudce vybuchnout, vyvolat velké nadšení nebo emoce.

explodovat (nálož)

Explodovat znamená rychle a násilně roztříštit, prasknout, vybuchnout.

detonovat

Detonovat znamená vystřelit, vybuchnout nebo explodovat.

reagovat emocionálně

Reagovat emocionálně znamená projevovat silné emoce a reakce vůči jiným lidem nebo situacím.

propuknout

Propuknout znamená náhle začít, vybuchnout nebo vyjevit se.

Podobná synonyma

explodovat

Explodovat je vyjádření silného emočního stavu, který se projevuje prudkým výbuchem hněvu nebo zlosti.

explodovat (bomba)

Explodovat znamená výbuch, rychlé a intenzivní uvolnění energie, obvykle v podobě odstřelu, výbuchu nebo výbuchu bomby.

reagovat

Reagovat znamená odpovědět, reagovat na něco nebo na někoho, přizpůsobit se situaci nebo situaci řešit.

reagovat (ostře)

Reagovat znamená rychle a silně na něco reagovat.

reagovat (chemicky)

Reagovat (chemicky) znamená přidání chemické látky k jiné látce, která má za následek vytvoření nové sloučeniny.

roznítit (nálož)

Roznítit (nálož) znamená odpálit nebo vyvolat explozi nálože.

reagovat na okolnosti

Reagovat na okolnosti znamená přizpůsobit se situaci, přijmout opatření nebo vyjádřit názor, aby se pokusilo dosáhnout požadovaného výsledku.

reagovat <nač>

Reagovat znamená vyjádřit reakci na něco, co se stalo nebo co někdo řekl.

explodovat (chybně)

Explodovat je silné slovo, které znamená rychle a hlasitě vybuchnout nebo vystřelit.

reagovat (kyselina)

Reagovat (kyselina) znamená reagovat s jinou látkou, aby se vytvořila nová látka.

propuknout (průtrž)

Propuknout znamená náhle se rozšířit, začít nebo vypuknout.