Facebook

Těžký (úder) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu těžký (úder).

Význam: Silný, prudký úder; silná síla, která je používána ke způsobení bolesti, poškození nebo poškození.

přesvědčivý (argument)

Přesvědčivý argument je silný a logický projev schopný přesvědčit druhé o správnosti vlastního tvrzení.

důrazný

Důrazný: silně a jasně vyjádřený, vyžadující pozornost a naléhavost.

závažný

Vážný, důležitý, hluboký; představující významné břemeno, naléhavou situaci.

významný

Významný znamená významný, důležitý nebo významný; je to výraz, který se používá k označení něčeho, co je důležité nebo zásadní.

prudký

Prudký je silný, rychlý a náhlý; může to být přívalový či prudký změny.

Podobná synonyma

přesvědčivý

Přesvědčivý: schopný uvést lidi v přesvědčení nebo uvést je k akci přesvědčivým způsobem.

déšť (prudký)

Prudký déšť je intenzivní příval vody doprovázený silným větrem a bouřkou. Může způsobit velké škody na přírodě a infrastruktuře.

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

přesvědčivý (důkaz)

Přesvědčivý: schopnost udělat něco tak, aby to bylo věřitelné a přesvědčivé.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

argument

Argument je myšlenka nebo věta, která je prezentována jako důkaz nebo důvod pro něčí názor.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.