Facebook

Oceňovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu oceňovat <koho>.

Význam: Oceňovat znamená vyjádřit uznání, obdiv, vděčnost a uznání pro něčí činy, slova nebo vlastnosti.

honorovat

Honorovat znamená vyjádřit úctu a uznání něčemu nebo někomu; ocenit nebo vyzvednout.

platit (mzdu)

Platit znamená poskytnout něco (např. mzdu) výměnou za službu nebo produkt.

vyplácet (peníze)

Vyplácet je rozdělovat peníze; často se používá v souvislosti s odměnou nebo výplatou.

dávat <komu> cenu

Oceňovat někoho za jeho činy nebo výkon, dávat mu cenu.

Podobná synonyma

dávat

Dávat znamená poskytnout, předat nebo sdílet něco s ostatními.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

vyhovovat <komu>

Být schopným/schopnou přizpůsobit se, aby vyhovoval/a představám někoho jiného.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se znamená pokusit se oslnit někoho kolem sebe, aby vám udělil nějakou pozornost.

dávat <co pod co>

Dávat znamená poskytnout něco pod něčím jiným; jmenovitě přidat něco pod již existující věc.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

vydělat si (peníze)

Vydělat si (peníze) znamená získat je vytvářením hodnoty, obchodováním nebo jinou činností.

navlékat <co komu>

Navlékat znamená oblékat někomu něco nebo něčímu neco připínat, připevňovat, vkládat.

dávat v sázku <co>

Dávat v sázku: riskovat; dát něco na hru, hádanku nebo soutěž; případně vsadit se o cožsi.

přiblížit <co komu>

Přiblížit se rozumí zpřístupnit něco blíže, přinést to způsobem, aby to bylo srozumitelné nebo snadno pochopitelné.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

překážet <komu>

Bránit někomu v dosahování cílů nebo v jeho činnosti.

napomáhat (v uplatnění) <komu>

Napomáhat znamená přispívat k úspěšnému dosažení cíle, pomáhat, podporovat člověka nebo skupinu.

přijít o poslední peníze

Ztratit finanční prostředky bez náhrady a možnosti je obnovit.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená vyjadřovat pochvalu nebo obdiv.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

svitnout <komu>

Svitnout znamená vyvolat v někom naději, náhlou myšlenku nebo nadšení.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

dostat <z koho> (peníze)

Dostat (peníze) znamená získat finanční prostředky od někoho jiného.

defraudovat (peníze)

Defraudovat znamená krást peníze nebo je neoprávněně použít.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

kývat <komu>

Kývat na něco/někoho (například souhlasit) - přijmout, schválit návrh/žádost/výzvu.

objasnit <co komu>

Vysvětlit (co komu) jasně, srozumitelně a podrobně.

honorovat <koho>

Honorovat znamená ocenit či respektovat někoho a vyjádřit mu tím úctu.

nařizovat <komu>

Nařizovat znamená dávat příkazy nebo přikazovat druhým, aby něco udělali.

vštěpovat <co komu> důrazně

Učit/předávat někomu něco silně a důrazně.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.