Facebook

Vybírat (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vybírat (peníze).

Význam: Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

vybrat

Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

Podobná synonyma

opatřovat (za peníze)

Kupovat nebo nakupovat potřebné věci a služby za peníze.

vyplácet (peníze)

Vyplácet je rozdělovat peníze; často se používá v souvislosti s odměnou nebo výplatou.

půjčovat (peníze)

Půjčovat peníze je dávat někomu peníze na dočasné užívání s tím, že je později vrátí s úrokem.

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dostat se dovnitř nebo ven.

dostat se ven

Získat úlevu nebo únik z nepříjemné situace.

dostat se do chodu

Začít fungovat, začít běžet, začít fungovat správně.

hrabat (peníze)

Hrabat znamená vybírat peníze, ukládat je a udržovat je v bezpečí.

vybrat se

Vybrat se znamená dokončit úkol, zvládnout problém či vyřešit situaci.

rozdat (peníze)

Rozdat znamená rozdělit peníze mezi různé osoby.

dostat

Dostat se vyjadřuje jako získat nebo obdržet něco.

dostat <koho n. co>

Dostat - získat; přijmout; obdržet.

dostat (facku)

Dostat facku znamená dostat fyzickou trestající ránu.

padělat (peníze)

Falsifikovat, udělat padělek, kopírovat peníze.

dostat se <kam>

Dostat se: dosáhnout cíle, dosáhnout určitého místa, získat něco.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

dostat výpověď

Dostat výpověď znamená, že zaměstnavatel ukončil pracovní vztah se zaměstnancem bez možnosti návratu.

přijmout

Přijmout znamená přijímat něco nebo někoho, uznávat jeho existenci nebo akceptovat určité názory nebo postupy.

peníze

Peníze jsou obchodní jednotka, která se používá pro zaplacení za zboží a služby.

nevzít (peníze)

Nevzít znamená odmítnout přijmout peníze, neužít si jich nebo je odepřít.

uložit (peníze)

Uložit (peníze) znamená schovat je na bezpečném místě, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

směňovat (peníze)

Výměna peněz za jiné měny nebo za jiné hodnoty.

dostat se

Dostat se znamená dosáhnout cíle nebo místa; překonat překážky a dosáhnout cíle či cílového místa.

našetřit (peníze)

Našetřit peníze znamená odkládat si je stranou na budoucnost, aby se člověk mohl připravit na možné finanční potíže a měl dostatek prostředků pro nečekané výdaje.

muset mít (peníze)

Muset mít peníze znamená nutnost vlastnit finanční prostředky, aby bylo možné uskutečnit vámi zamýšlenou činnost.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

přejmout (peníze)

Přijmout peníze: obdržet finanční prostředky od někoho jiného.

pořídit (za peníze)

Koupit, zaplatit za něco.