Facebook

Vybírat (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vybírat (peníze).

Význam: Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

vybrat

Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

Podobná synonyma

pozbýt (peníze)

Pozbýt peníze znamená ztratit je, zbavit se jich nebo se jich zbavit.

vybrat <co>

Vybrat: zvolit jednu či více možností z více dostupných.

dostat se dál

Postoupit vpřed, zlepšit si postavení nebo dosáhnout lepšího výsledku.

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dostat se dovnitř nebo ven.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

dostat hlad

Dostat hlad znamená mít silnou potřebu jídla, kvůli fyziologickému pocitu hladu, který vyvolává chuť k jídlu.

hrabat (peníze)

Hrabat znamená vybírat peníze, ukládat je a udržovat je v bezpečí.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

dostat <koho n. co>

Dostat - získat; přijmout; obdržet.

vybrat (docela)

Vybrat znamená vyhledat, vybírat nebo vyřazovat z určitého výběru.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na něco nezbytného nebo zbytečného.

dostat se nahoru

Dostat se nahoru znamená dosáhnout výsledků, dosažení úspěchu a postoupit výš.

ušetřit (peníze)

Ušetřit znamená nakupovat s cílem snížit náklady či vynaložené prostředky.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

dostat

Dostat znamená obdržet nebo získat něco, co patří vám nebo co je vám poskytnuto.

peníze

Peníze jsou měna, kterou používáme ke koupi zboží a služeb, které nám pomáhají uspokojit naše potřeby a životní styl.

dostat výpověď

Dostat výpověď znamená, že zaměstnavatel ukončil pracovní vztah se zaměstnancem bez možnosti návratu.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

přijmout

Přijmout znamená převzít, uznat, schválit nebo akceptovat něco.

přijmout <co>

Přijmout = převzít a uznat; vyjádřit souhlas a akceptovat.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

dostat se <kam>

Dostat se: přesunout se z místa na místo, dosáhnout něčeho, dosáhnout určitého stavu nebo cíle.

přijmout (zákon)

Přijmout zákon znamená schválit jeho pozměňovací návrh pomocí hlasování a zařadit jej do platného právního systému.

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

nechávat za peníze

Platit za něco, aby se to zrealizovalo; nebo očekávat odměnu za něco, co se splnilo.

nevzít (peníze)

Nevzít znamená odmítnout přijmout peníze, neužít si jich nebo je odepřít.

opatřovat (za peníze)

Kupovat nebo nakupovat potřebné věci a služby za peníze.