Facebook

Sebrat (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu sebrat (peníze).

Význam: Sebrat znamená vzít si peníze neoprávněně, nebo si je vzít bez souhlasu druhé strany.

vyhledat <co>

Vyhledat: hledat informace, známky nebo objekty očekávaného charakteru.

zvolit si

Vybrat si nebo rozhodnout o něčem po kvalitním zvážení všech dostupných možností.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vyzvednout (peníze)

Vyzvednout znamená osobně si vyzvednout peníze na místě nebo je vybrat z účtu.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená ocenit nebo udělit pozornost něčemu či někomu; zvýšit hodnotu a schopnosti; připomenout nebo zdůraznit.

posbírat

Posbírat znamená shromáždit, sesbírat nebo seskupit nebo najít všechny jednotlivé části či kousky a složit to dohromady.

shromáždit (částku)

Sesbírat, akumulovat dostatečnou částku, která je potřebná k uskutečnění účelu.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

vykrást

Vykrást znamená ukrást majetek násilím, často při použití zbraně.

projet (zatáčku)

Projet zatáčku znamená projet ji rychle a bezpečně, aby se dostalo z bodu A do bodu B.

Podobná synonyma

naliskat <komu>

Naliskat znamená někoho fyzicky napadnout nebo někomu ublížit.

vzít

Vzít znamená získat něco po fyzickém nebo mentálním úsilí, často za účelem manipulace nebo kontroly.

věnovat se <komu>

Věnovat se znamená poskytnout čas a energii do toho, aby se pomohlo komu, nebo čemu.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

plést se <do čeho>

Plést se je obecný výraz pro komplikované situace, kdy se člověk dostane do zmatku a nedokáže se z něj dostat.

posbírat (smetí)

Posbírat znamená vybrat a přemístit smetí na správné místo.

vrátit čest <komu>

Vrátit čest někomu znamená obnovit jeho dobrou pověst a uznání od ostatních.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená litovat, litovat nebo litovat čeho, co již bylo uděláno a nelze to změnit; projevuje se to lítostí a žalem.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

odhlédnout <od čeho>

Odhlédnout: nevšímat si něčeho, učinit kompromis a odpustit věc.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

využít <čeho>

Využít: zúročit, využít, zneužít, použít; použít pro vlastní prospěch.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

nedbat <čeho>

Nedbat znamená ignorovat nebo přehlížet něco; zanedbat, nevěnovat pozornost nebo ignorovat danou situaci.

oddaný <komu>

Oddaný je člověk, který je věrný, věnuje se plně a snaží se prospívat druhému.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

oznámit <co komu>

Oznámit komu co: sdělit informace, udělat něco známým.

vysmát se <komu>

Vysmát se znamená smát se na účet někoho jiného a bez soucitu.

vzít na vojnu

Vzít na vojnu znamená dobrovolně či nedobrovolně sloužit v armádě a plnit povinnosti vojáka.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

vymluvit <co komu>

Vymluvit znamená odmítnout to, co někdo řekl, nebo navrhl.

vložit (peníze)

Vložit znamená přidat, zahrnout nebo uložit (peníze) do účtu či bankovního účtu.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, aplikovat něco do praxe.

postupně

Postupně - po krocích, krok po kroku, po etapách; systematicky, pomalu.