Facebook

Vybrat - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu vybrat.

Význam: Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

vyhledat <co>

Vyhledat: hledat informace, známky nebo objekty očekávaného charakteru.

zvolit si

Vybrat si nebo rozhodnout o něčem po kvalitním zvážení všech dostupných možností.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vyzvednout (peníze)

Vyzvednout znamená osobně si vyzvednout peníze na místě nebo je vybrat z účtu.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená ocenit nebo udělit pozornost něčemu či někomu; zvýšit hodnotu a schopnosti; připomenout nebo zdůraznit.

sebrat (peníze)

Sebrat znamená vzít si peníze neoprávněně, nebo si je vzít bez souhlasu druhé strany.

posbírat

Posbírat znamená shromáždit, sesbírat nebo seskupit nebo najít všechny jednotlivé části či kousky a složit to dohromady.

shromáždit (částku)

Sesbírat, akumulovat dostatečnou částku, která je potřebná k uskutečnění účelu.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

vykrást

Vykrást znamená ukrást majetek násilím, často při použití zbraně.

projet (zatáčku)

Projet zatáčku znamená projet ji rychle a bezpečně, aby se dostalo z bodu A do bodu B.

Podobná synonyma

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

vyhloubit (koryto)

Vyhloubit koryto znamená vyhloubit v něm dutinu, aby mohlo být využito k průtoku vody nebo odtoku odpadních tekutin.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

křivdit <komu>

Křivdit znamená šířit záměrně nepravdivé údaje a zpochybňovat úctu a důvěru, kterou někomu vyjadřujeme.

dát <co komu>

Dát znamená poskytnout něčemu nebo někomu danou věc, službu, nabídku či informaci.

poskytnout ubytování <komu>

Poskytnout ubytování je nabídnout přístřeší někomu.

žehnat <komu>

Žehnat znamená projevit někomu přání dobrého zdraví, úspěchu a štěstí.

dávat peníze <na co>

Dávat peníze: poskytnout finanční prostředky, platbu v hotovosti, či platebním prostředkem.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

přislíbit <co komu>

Slovo "přislíbit" znamená slíbit něco konkrétního druhé osobě.

přijmout <co>

Přijmout = převzít a uznat; vyjádřit souhlas a akceptovat.

odložit <co komu>

Odložit : uskutečnit později, přesunout časově na později.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

sebrat <na co> (peníze)

Sebrat peníze: okrást, vyloupit, ukrást.

vymýt <komu> (mozek)

Vymýt mozek znamená přemýšlet o něčem intenzivně natolik, že se to začne stávat součástí vaší osobnosti.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

shromáždit se (dav)

Hromadit se, sbírat se, sjíždět se do jednoho místa v určitý čas.

odplácet <komu za co>

Platit zpět, vracet stejnou měrou, jako bylo obdrženo; vyplácet protiúčty za splnění povinností.

podlézat <komu>

Podlézat znamená účelově se k němu přizpůsobovat a naplňovat jeho požadavky, často v rozporu s vlastními názory.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

dostat se <kam> (stěží)

Dostat se znamená dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, aniž bychom narazili na překážky.

dostat se <kam>

Dostat se: dorazit do určitého místa; přemístit se, dosáhnout cíle.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

převrátit <co> (postupně)

Převrátit: obrátit, otočit, převést na opačnou stranu.

vybírat

Vybírat znamená vybrat si z více možností tu, kterou považujeme za nejlepší.

připsat <co komu>

Připsat znamená přidělit nebo přiřadit něco (peníze, odpovědnost, úkol) konkrétní osobě nebo skupině.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

dostat se <kam> (pěšky)

Dostat se pěšky znamená dojít na cílové místo bez použití dopravních prostředků.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.