Facebook

Vybrat - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu vybrat.

Význam: Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

vyhledat <co>

Vyhledat: hledat informace, známky nebo objekty očekávaného charakteru.

zvolit si

Vybrat si nebo rozhodnout o něčem po kvalitním zvážení všech dostupných možností.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vyzvednout (peníze)

Vyzvednout znamená osobně si vyzvednout peníze na místě nebo je vybrat z účtu.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená ocenit nebo udělit pozornost něčemu či někomu; zvýšit hodnotu a schopnosti; připomenout nebo zdůraznit.

sebrat (peníze)

Sebrat znamená vzít si peníze neoprávněně, nebo si je vzít bez souhlasu druhé strany.

posbírat

Posbírat znamená shromáždit, sesbírat nebo seskupit nebo najít všechny jednotlivé části či kousky a složit to dohromady.

shromáždit (částku)

Sesbírat, akumulovat dostatečnou částku, která je potřebná k uskutečnění účelu.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

vykrást

Vykrást znamená ukrást majetek násilím, často při použití zbraně.

projet (zatáčku)

Projet zatáčku znamená projet ji rychle a bezpečně, aby se dostalo z bodu A do bodu B.

Podobná synonyma

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

poskytnout ubytování <komu>

Poskytnout ubytování je nabídnout přístřeší někomu.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

posmívat se <komu>

Posmívat se (někomu) znamená vyjadřovat nespokojenost, ironii nebo pobavení nad něčím, co dotyčný udělal nebo řekl.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

nechat <čeho>

Nechat = ponechat, nechat být, připustit existenci a dopustit, že se něco stane, aniž bychom to ovlivnili.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat, zasahovat do něčeho s cílem změnit stav nebo výsledek.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho; odstranit se čehokoliv.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

vtlačovat <co do čeho>

Vtlačovat je tlačit věc do něčeho, aby se vešla nebo aby se do ní zasunula.

vyprávět <co komu>

Vyprávět = líčit někomu příběh, vyprávět osobě události, zážitky, zkušenosti, historii, atd.

postupně

Postupně znamená po krocích, krok po kroku, systematicky, pomalu, trpělivě.

sebrat

Sebrat znamená fyzicky odebrat nebo ukrást něco nebo někoho.

doznat <čeho>

Doznání je vyjádření pravdivosti, skutečnosti nebo uznání něčeho.

zvykat <komu n. čemu>

Zvykat - učit se očekávat, že se něco bude opakovat, nebo vyžadovat trvalou přítomnost něčeho.

vzít za vlastní

Převzít odpovědnost za něco a být zodpovědný za výsledek.

vzít útokem

Zaútočit na něco, čímž se snaží dosáhnout cíle během krátké doby.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

dostat (dopis)

Dostat = obdržet, přijmout (např. dopis).

pletení se (do čeho)

Pletení se je proces skládání a vzájemného propojování vláken, drátů nebo jiných materiálů, aby vytvořily pevnou strukturu.

postavit se <komu>

Postavit se znamená odvážně a statečně stát si za svým názorem a postojem a neustupovat.

přijmout (zákon)

Přijmout zákon znamená schválit jeho pozměňovací návrh pomocí hlasování a zařadit jej do platného právního systému.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat: Odvodit podstatné vlastnosti a vztahy a ignorovat detaily.

dostat nad hlavu

Znamená to být příliš přetížený nebo zdrcený situací, kterou nemůžete zvládnout.