Facebook

Dostat (gól) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu dostat (gól).

Význam: Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

vybrat

Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

Podobná synonyma

přijmout (zákon)

Přijmout zákon znamená schválit jeho pozměňovací návrh pomocí hlasování a zařadit jej do platného právního systému.

zbývající (peníze)

Peníze, které zbývají, jsou ty, které ještě nebyly utraceny nebo vynaloženy.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

vyzvednout (peníze)

Vyzvednout znamená osobně si vyzvednout peníze na místě nebo je vybrat z účtu.

peníze

Peníze jsou měna, kterou se platí za služby a věci a jejíž hodnota je měřítkem hodnoty daných výrobků a služeb.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

vybrat (docela)

Vybrat znamená vyhledat, vybírat nebo vyřazovat z určitého výběru.

přijmout <co>

Přijmout znamená přijímat, převzít nebo uznat činnost nebo věc.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

přepočítávat (na peníze)

Přepočítávat znamená převést jednotky (např. peníze) na jiné jednotky nebo na jinou veličinu.

ukládat (peníze)

Ukládat peníze znamená spořit je pro budoucí využití.

přijmout

Přijmout znamená převzít, uznat nebo schválit něco (ideu, nápad, nabídku, závazek, smlouvu atd.).

nechat (za peníze)

Nechat znamená vydat peníze, dohodnout se na ceně nebo dát něco někomu jako odměnu.

získat soudem (peníze)

Získat peníze soudem znamená dostat je po právním soudním procesu, kde je soud pověřen rozhodnutím o nároku na finanční odškodnění.

pořídit (za peníze)

Koupit, zaplatit za něco.

nevzít (peníze)

Nevzít: odmítnout přijmout, nebrat.

směnit (peníze)

Směnit znamená vyměnit jeden druh peněz za jiný druh.

vybrat vnitřnosti

Vybrat vnitřnosti znamená odstranit vnitřní orgány zvířete po jeho zabití.

vybrat se

Vybrat se znamená dokončit úkol, zvládnout problém či vyřešit situaci.

najít (peníze)

Najít znamená nalézt, shromáždit nebo vyhledat peníze.

poslat poukázkou (peníze)

Převést peníze na jinou osobu pomocí poukázky.

zpronevěřit (peníze)

Zpronevěřit znamená použít peníze nebo majetek k něčemu jinému, než proč byly určeny.

zaplatit (peníze)

Zaplatit: uhradit peníze za něco (cenu, účet, poplatek atd.).

padělat (peníze)

Falsifikovat, udělat padělek, kopírovat peníze.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.