Facebook

Dostat (gól) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu dostat (gól).

Význam: Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

vybrat

Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

Podobná synonyma

přijmout

Přijmout znamená přijmout, akceptovat nebo schválit něčí myšlenku, nápad nebo výzvu.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

peníze

Peníze jsou finanční prostředky, které se používají k zakoupení zboží a služeb.

získávat (peníze)

Získávat znamená získávat peníze prostřednictvím práce, investic nebo jiného zdroje.

přijít o poslední peníze

Ztratit finanční prostředky bez náhrady a možnosti je obnovit.

dát (peníze)

Dát znamená předat něco, obvykle peníze, někomu jinému.

pouzdro na peníze

Pouzdro na peníze je malá schránka, kterou lze použít k uložení hotovosti.

sebrat <na co> (peníze)

Sebrat peníze: okrást, vyloupit, ukrást.

vyplácet (peníze)

Vyplácet je rozdělovat peníze; často se používá v souvislosti s odměnou nebo výplatou.

hotové peníze

Hotové peníze jsou finanční prostředky, které jsou ihned k dispozici pro uskutečnění plateb.

najít (peníze)

Najít znamená nalézt, shromáždit nebo vyhledat peníze.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

nevzít (peníze)

Nevzít znamená odmítnout přijmout peníze, neužít si jich nebo je odepřít.

padělat (peníze)

Falsifikovat, udělat padělek, kopírovat peníze.

vybrat (peníze)

Vybrat znamená vyčerpat peníze z účtu nebo rezervy.

šetřit (peníze)

Šetřit znamená uspořit peníze a vynakládat je hospodárně.

nakonec přijmout

Uznat, že čin nebo verdikt je konečný a nelze jej měnit.

vybírat

Vybírat znamená vybrat si z více možností tu, kterou považujeme za nejlepší.

vybírat <co>

Vybírat je vybírat si mezi dostupnými možnostmi, zvolit nejlepší variantu.

muset mít (peníze)

Muset mít peníze znamená nutnost vlastnit finanční prostředky, aby bylo možné uskutečnit vámi zamýšlenou činnost.

defraudovat (peníze)

Defraudovat znamená krást peníze nebo je neoprávněně použít.

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na různé věci.

uspořit (peníze)

Ušetřit peníze znamená odložit si je až do doby, kdy je budeme potřebovat.

utratit peníze (postupně)

Utratit peníze znamená vynaložit peníze na něco, čímž se zbavíme vlastnictví jejich části.