Facebook

Přidat (práci) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přidat (práci).

Význam: Přidat znamená připojit se k činnosti nebo aktivitě, nebo přidat k něčemu více.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

připevnit

Připevnit znamená přišroubovat nebo přilepit něco pevně na jiný předmět.

dodat <co k čemu>

Dodat znamená přinést požadované nebo očekávané zboží nebo služby.

Podobná synonyma

divit se <čemu>

Divit se: překvapením a úžasem reagovat na něco neočekávaného/neobvyklého.

přizpůsobit <čemu>

Přizpůsobovat se, předvídat potřeby a způsoby, jak změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům nebo okolnostem.

přiřazovat <čemu> (číselnou hodnotu)

Přiřazování je proces, ve kterém se číselná hodnota přiřazuje k něčemu.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, uhnout, vyhýbat se.

vévodit <čemu>

Vévodit znamená být vedoucí, vést nebo vládnout nad něčím.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená nevzít v úvahu, ignorovat, nebrat v potaz.

svolit <k čemu>

Svolit: přijmout nebo schválit něco, co je navrženo; souhlasit s něčím, co je požadováno.

dodat

Dodat: poskytnout, předat nebo přidat něco, co je potřeba; dokončit nebo dovršit něco.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se znamená přibližovat se k něčemu, zmírňovat se, ubírat se směrem k něčemu.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět, umět interpretovat a správně pochopit.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: význam je shrnutím toho, čemu předchází, co se vysvětluje nebo čeho je dosaženo.

odhodlat se <k čemu>

Udělat odvážný krok a rozhodnout se vyřešit danou situaci.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

protivit se <komu n. čemu>

Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

připojit

Připojit se znamená spojit nebo zapojit nějakou část (např. zařízení, počítač apod.) do systému.

překážet <čemu>

Překážet: zabránit něčemu postoupit nebo dosáhnout cíle; představovat přítěž, která brání činnosti.

chystat se <k čemu>

Chystat se znamená připravovat se na něco, co se má stát.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je přirozená fyzikální síla, která způsobuje, že tělesa přitahují jeden druhého.

připojit (vlek)

Připojit vlek znamená spojit vůz s trailerem nebo návěsem.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit něco, správně pochopit smysl, význam nebo souvislosti.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

připevnit <co kde>

Připevnit: upevnit, přidělit, spojit.

podivovat se <čemu>

Podivovat se znamená vyjadřovat překvapení nebo nesouhlas k čemukoli.