Facebook

Připojit (vysvětlení) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu připojit (vysvětlení).

Význam: Připojit znamená spojit nebo propojit se s něčím nebo někým.

dodat

Dodat: poskytnout, předat nebo přidat něco, co je potřeba; dokončit nebo dovršit něco.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, množství nebo intenzitu.

rozmnožit

Rozmnožit znamená zvýšit počet vzorků nebo kopií, např. produktů nebo organismů.

znásobit

Znásobit znamená vynásobit jednu číselnou hodnotu druhou číselnou hodnotou a získat tak výsledek.

ubrat

Ubrat znamená snížit množství, počet nebo sílu čeho.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit, dosáhnout rychlejšího nebo vyššího stupně rychlosti.

zvýšit (rychlost)

Zvýšit znamená zvýšit rychlost, zrychlit nebo zintenzivnit pohyb.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

přičinit

Přičinit se: vynaložit úsilí nebo iniciovat akce k dosažení něčeho; zapojit se.

Podobná synonyma

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

uvykat <čemu>

Uvykat: postupně si zvykat na něco, přizpůsobit se něčemu, adaptovat se; stát se obvyklým, běžným.

mít se <k čemu>

Mít se znamená být ve zdraví a mít dobrou fyzickou i duševní pohodu.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

dodat (materiál)

Předat nebo doručit nějakou věc či materiál; dodat znamená dodržet všechny požadavky objednatele.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.

oddávat se <čemu>

Věnovat se, podřídit se, vrhnout se na něco.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

přidat dodat

Přidat je vyjádření pro přídavnou činnost, která přidává nebo připojuje něco k něčemu jinému.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

uniknout <čemu>

Ujít nebo se zbavit čeho, co je obtížné nebo nemožné zvládnout.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout autoritu nebo se nechat ovlivnit něčím.

hotovit se <k čemu>

Hotovit se: připravit se, přičemž se hovoří o přípravě na nějakou činnost, kterou chceme vykonat.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět čemu, uchopit význam a smysl daného tématu.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu či přehlížet to, co je relevantní.