Facebook

Přidat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu přidat.

Význam: Přidat znamená připojit nebo přičlenit něco k něčemu jinému.

dodat (zbytek)

Dodat: přinést nebo poskytnout něco, co bylo požadováno nebo očekáváno.

přičinit

Přičítat něco, být za cokoli zodpovědný nebo mít vliv na výsledek činnosti.

dodat

Dodat: poskytnout, předat nebo přidat něco, co je potřeba; dokončit nebo dovršit něco.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, množství nebo intenzitu.

rozmnožit

Rozmnožit znamená zvýšit počet vzorků nebo kopií, např. produktů nebo organismů.

znásobit

Znásobit znamená vynásobit jednu číselnou hodnotu druhou číselnou hodnotou a získat tak výsledek.

ubrat

Ubrat znamená snížit množství, počet nebo sílu čeho.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit, dosáhnout rychlejšího nebo vyššího stupně rychlosti.

zvýšit (rychlost)

Zvýšit znamená zvýšit rychlost, zrychlit nebo zintenzivnit pohyb.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

připojit (vysvětlení)

Připojit znamená spojit nebo propojit se s něčím nebo někým.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

Podobná synonyma

připojit

Připojit znamená spojit dvě nebo více věcí, systémů nebo zdrojů dohromady.

zvětšit se

Zvětšit se znamená zvětšit velikost nebo plochu, zvýšit intenzitu nebo množství.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

dospět <k čemu>

Dospět: dosáhnout dostatečného věku nebo vývojové úrovně.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená vzájemně se ovlivňovat nebo být spojeným s něčím jiným. Znamená to, že existuje nějaký druh vazby mezi dvěma nebo více objekty.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená postupně si na něco zvyknout nebo se s ním sžít.

rychlost

Rychlost je míra pohybu, kterou může objekt dosáhnout, měřená jako jeho pozice v různých časových intervalech.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, obejít, izolovat se, vyvarovat se.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

připojit se

Připojit se znamená přidat se k něčemu nebo někomu, napojit se na něco nebo propojit se s něčím.

přidat dodat

Přidat je vyjádření pro přídavnou činnost, která přidává nebo připojuje něco k něčemu jinému.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená porozumět, pochopit, vnímat nebo interpretovat danou myšlenku nebo informaci.

zvýšit

Zvýšit se dá vnímat jako zvyšování počtu, hodnoty nebo úrovně něčeho.

chystat se <k čemu>

Chystat se znamená připravovat se na něco, co se má stát.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

připojit na zem

Připojit na zem znamená připojit pozemek, budovu nebo budoucí stavbu k zemi, aby byla stabilní a bezpečná.

zbytek

Zbytek je zbytková část něčeho, co zbývá po jeho odstranění nebo odstranění části.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

vzepřít se <čemu>

Vzepřít se znamená postavit se proti něčemu, odmítnout to nebo bojovat s tím.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

zvýšit se

Zvýšit se znamená dosáhnout vyššího stupně, počtu nebo množství.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.

jít <co k čemu>

Jít: pohybovat se od jednoho místa k druhému, vykonávat úkoly nebo cíle.

odhodlat se <k čemu>

Udělat odvážný krok a rozhodnout se vyřešit danou situaci.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítat nebo se bránit, nepřistoupit na něco, čeho se někdo snaží dosáhnout.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.