Facebook

Věnovat se <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu věnovat se <čemu>.

Význam: Věnovat se znamená soustředit energii a čas na něco, zaměřit se na to a věnovat se tomu.

zasvětit se

Zasvětit se znamená věnovat se něčemu úplně a soustředit se na to.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

pohroužit se

Pohroužit se znamená vložit se do studené vody až po ramena, nebo i celé tělo, aby se zahřálo a ulevilo od bolesti.

zabrat se

Zabrat se znamená podniknout nějakou činnost s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

vzdát se (milostně)

Vzdát se (milostně) znamená ukončit milostný vztah, rozejít se a už nežít společně.

nabídnout se

Připojit se spontánně a nabídnout svoji pomoc nebo služby.

Podobná synonyma

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho znamená získat právo, moc nebo kontrolu nad čímsi.

přidávat <co do čeho>

Přidávat znamená připojit něco k něčemu jinému, aby toho bylo více.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

upustit <od čeho>

Upustit od čeho: přestat s něčím, vzdát se něčeho.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se něčeho: dokončit, dovést činnost až do konce.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

bořit se <do čeho>

Bořit se: dělat rychlé a intenzivní úpravy či změny v dané oblasti/situaci.

pohnutí (milostné)

Pohnutí je citová vzrušení, které se vztahuje k lásce a romantice.

ústit <do čeho>

Ústit znamená vyústit, přecházet z jednoho stavu do jiného.

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

dát zabrat <komu>

Namáhat, obtížit či přetížit někoho na maximum.

vložit se <do čeho>

Vložit se: zapojit se, začlenit se do čeho; začít se účastnit něčeho.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho nežádoucího.

pohroužit se (do čtení)

Pohroužit se znamená upřímně se soustředit na čtení a dát se do stavu hlubokého soustředění.

nechtít se vzdát

Odhodlanost nevzdat se, neuhnout ze svého cíle, neustoupit ani před nejtěžšími překážkami.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

použít <čeho>

Použít (čeho): vytvořit, zaměřit se nebo využít něco k uskutečnění určitého účelu.

zmocňovat se <čeho>

Uchopit a převzít do své kontroly, získat obecnou autoritu nad čím/kým.

být pamětliv <čeho>

Být pamětliv <čeho> znamená vzpomínat na to, učit se z minulosti a nesouhlasit s čímkoli, co přináší škody.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.

vznikat <z čeho>

Vznikat: objevovat se, být zdrojem počátku; získávat postupně existenci či sílu.

ponořit <co kam>

Ponořit se znamená zanést či zasunout do něčeho, například do vody.

vzdát se

Vzdát se je vzdát se čeho, rezignovat na něco nebo přestat to dělat.

dožadovat se <čeho>

Požadovat si něco naléhavě; usilovně očekávat, žádat.

zabrat

Zabrat znamená uvolnit a převzít kontrolu nad situací nebo nad věcí, aby se dosáhlo požadovaného cíle.