Facebook

Mrzet <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu mrzet <koho>.

Význam: Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

požírat <co>

Požírat: vyčerpávat, spotřebovat nebo sežrat velké množství.

hltat

Hltat: přijímat velmi rychle a s chutí; pozřít, polykat.

bodat (komáři)

Bodat je označení pro vpich komářího žihadla do lidské pokožky, kterým komáři přenáší krev.

štípat

Rozdělit na menší části pomocí sekání nebo dělení.

kousat

Kousat znamená dráždit, zuby nebo jiné části těla do tkáně nebo tvrdého materiálu.

rozežírat (rez)

Rozřezat nebo rozříznout do menších částí.

trápit

Trápit znamená způsobovat úzkost, bolest, útrapy, fyzické nebo psychické utrpení.

dopalovat

Dopalovat znamená zvýšit účinnost něčeho nebo někoho, aby dosáhly vyššího výkonu.

zlobit

Zlobit: provádět nevhodné či nezdvořilé akce, které škodí druhým lidem nebo je obtěžují.

vyžívat se <v čem>

Vyžívat se znamená užívat si, těšit se z něčeho.

být snaživý

Být snaživý znamená věnovat se úkolům s odhodláním a energií, aby se dosáhly úspěšného výsledku.

Podobná synonyma

zlobit <koho>

Zlobit se - projevovat nepřátelské, nespokojené chování k někomu; ukazovat neupřímnost, nespravedlnost a agresi.

kousat <co>

Kousat je verbální akce, která zahrnuje tahání zubů po kůži nebo jiný materiál, často v reakci na bolest, strach nebo frustraci.

trápit se

Trápit se znamená trpělivě snášet bolest, zármutek či úzkosti, které nám život přináší.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

zlobit se

Chovat se nevhodně, jednat nepřiměřeně agresivně, dělat věci, které narušují pokoj a pohodu.

snaživý

Snaživý je někdo, kdo se snaží uspět a vyvinout maximální úsilí, aby dosáhl svých cílů.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená chovat se nezdvořile, neuctivě nebo darebácky k někomu nebo něčemu.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

bodat (kopím)

Bodat je používat dlouhé a ostré předměty, jako například kopí, k bodání, škrábání nebo případně i řezání.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

štípat (kopřiva)

Štípat: poškozovat tělo drobnými ranami způsobenými kopřivou.

bodat

Bodat znamená zasahovat něčí tělo bodnutím, často s úmyslem zranit, zabít nebo vystrašit.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

požírat

Zkonzumovat rychle a hojně, spotřebovat.