Facebook

Oslavovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu oslavovat <koho>.

Význam: Projevovat úctu k někomu, veřejně ho chválit a oslavovat.

zdokonalovat <co>

Zdokonalovat znamená zlepšovat, vylepšovat nebo zvyšovat kvalitu čeho.

vylepšovat

Zvyšovat kvalitu nebo efektivitu něčeho. Umožňuje to dosáhnout lepšího výsledku.

povznášet

Povznášet znamená posílit, oživit nebo zlepšit něco.

velebit

Velebit je hora na Jadranu, nejvyšší pohoří Chorvatska. Je také nejvýše položené pohoří v celém Středozemním moři.

Podobná synonyma

velebit <koho>

Velebit je sloveso, které znamená oslavovat, chválit nebo vyzdvihovat někoho nebo něco.

zdokonalovat

Zdokonalovat znamená zlepšovat, rozšiřovat znalosti nebo schopnosti, aby byly efektivnější.

povznášet se

Zvyšovat se, zdokonalovat, získávat vyšší postavení, získávat úspěch.

vylepšovat <co>

Zlepšovat, přidávat kvalitu nebo věci, které zvyšují hodnotu.