Facebook

Pečovat <o koho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu pečovat <o koho>.

Význam: Starat se o někoho s láskou a péčí; dbát na jeho potřeby a potěšit jej.

opatrovat

Starat se o někoho, dbát o jeho dobro a bezpečí a poskytovat mu péči a lásku.

obsluhovat

Obsluhovat znamená poskytovat servis nebo péči o něco nebo někoho; zajišťovat chod určitého systému či zařízení.

Podobná synonyma

opatrovat <koho>

Starat se o někoho, vykonávat péči, být jeho dobrým průvodcem a pomáhat mu či jí s potřebami.

obsluhovat <koho>

Obsluhovat znamená poskytovat osobě nebo skupině služby, aby uspokojily jejich potřeby nebo požadavky.

opatrovat (oheň)

Udržovat hoženou a starat se o něj, aby neškodil okolí; dbát na to, aby byl správně založen, uhlídán a uhasen.