Facebook

Postarat se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu postarat se.

Význam: Postarat se znamená převzít odpovědnost za něco a udělat vše, co je potřeba, aby se to podařilo.

přičinit se

Přičinit se znamená přispět něčím nebo dělat něco prospěšného pro nějaký cíl.

zasadit se

Zasadit se znamená učinit rozhodnutí a vynaložit úsilí k prosazení tohoto rozhodnutí.

vynasnažit se

Vynasnažit se znamená se maximálně snažit a úplně využít své možnosti k dosažení požadovaného cíle.

obstarat

Zajistit nebo získat něco požadovaného, nezbytného, či potřebného.

opatřit

Opatřit znamená zajistit si nebo získat něco potřebného, použít to, co je k dispozici.

zaopatřit

Zaopatřit znamená zajistit potřebné zásoby, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

zabezpečit

Zabezpečit znamená vytvořit opatření pro ochranu a bezpečnost.

Podobná synonyma

opatřit značkou

Opatřit značkou znamená označit nějaký předmět nebo věc známkou, čárovým kódem nebo něčím jiným.

obstarat (povolení)

Obstarat znamená získat, vyřídit nebo zařídit, například získat povolení.

přičinit

Přičítat něco, být za cokoli zodpovědný nebo mít vliv na výsledek činnosti.

zasadit (salát)

Zasadit salát znamená dát jeho listy do misky nebo do mísy a přidat koření, olej a ostatní ingredience.

zaopatřit (svátostí)

Umožnit někomu získat potřebné zdroje nebo pomoc potřebnou pro jeho blaho.

přičinit se <o co>

Přičinit se znamená přispět k něčemu, o čem se domníváme, že je důležité.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

opatřit výšivkami

Opatřit výšivkami znamená ozdobit předmět nebo oblečení výšivkami, aby se zvýraznil jeho vzhled.

zasadit

Zasazování znamená přesunout rostlinu nebo semenáček z nádoby do země či květináče, aby mohla růst.

obstarat si

Zajistit si, získat, nakoupit či objednat nezbytné věci pro splnění nějakého účelu.

opatřit si (auto)

Koupit si auto.

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

opatřit datem

Opatřit datem znamená označit nějakou informaci datem, aby bylo možné ji lépe identifikovat či zaznamenat.

opatřit si

Získat si; obstarat si; nakoupit si; zařídit si; vybavit si.

zasadit <co kam>

Zasadit znamená dát něco do země, aby rostlo. Například strom, květinu nebo rostlinu.

obstarat <co>

Obstarat znamená zajistit, získat nebo zařídit to, co je potřeba.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

zasadit <co>

Zasadit: umístit či vysadit rostlinu do země, aby mohla růst.

opatřit se <čím>

Opatřit se: nakoupit si, získat či zařídit potřebné věci.

zabezpečit (živobytí)

Zabezpečit živobytí znamená zajistit dostatek prostředků pro udržení života a zajištění existence.

zabezpečit se (před zradou)

Zabezpečit se před zradou znamená udělat opatření k ochraně proti osobě nebo skupině, která by mohla porušit důvěru nebo zneužít informace.

opatřit (obratně)

Opatřit znamená získat nebo zařídit potřebné věci pro něco, co máme v úmyslu provést.

obstarat (pas)

Obstarat pas znamená vyřídit administrativní záležitosti a vyřídit si osobní cestovní dokument.

opatřit adresou

Opatřit adresou znamená přidat k něčemu nebo někomu adresu, aby bylo možné zasílat informace nebo objednávky.