Facebook

Posilnit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu posilnit.

Význam: Zvýšit sílu nebo intenzitu, zintenzivnit, prohloubit.

posílit

Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

oslabit

Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvýšit

Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

Podobná synonyma

zvětšit se

Zvětšení se znamená zvýšení velikosti nebo množství něčeho.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

oslabit (autoritu)

Oslabit znamená snížit sílu nebo vliv, jako je autorita.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

zvýšit (úroveň)

Zvýšit: přidat, zlepšit, zvýšit úroveň čehokoliv.

zvýšit se (ceny)

Zvýšit se znamená navyšovat hodnotu čehokoliv, obvykle ceny.

zvětšit <co>

Zvětšit: zvýšit velikost, rozšířit, zvětšit počet.

počet

Počet je množství čehokoli, které lze spočítat nebo vyjádřit číselně.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, množství či objem něčeho.

zvýšit se

Zvýšit se znamená získat vyšší hodnotu, počet nebo stupeň.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo ve stejném časovém období.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

posílit se

Zvyšovat fyzickou, psychickou i intelektuální sílu; obnovovat nebo zesilovat schopnosti a kapacity.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

vzpružit se

Vzpružit se znamená obnovit odhodlání, silnou vůli a motivaci; úspěšně zvládnout něco, co původně vypadalo jako nemožné.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

zvětšit (tempo)

Zvýšit rychlost, urychlit, uspíšit.