Facebook

Posilnit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu posilnit.

Význam: Zvýšit sílu nebo intenzitu, zintenzivnit, prohloubit.

posílit

Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

oslabit

Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvýšit

Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

Podobná synonyma

vzpružit se

Znovu získat energii a odhodlání, obnovit se a dostat se zpět na nohy.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, rozměry nebo množství čeho.

zvýšit se (ceny)

Zvýšit se znamená navyšovat hodnotu čehokoliv, obvykle ceny.

počet

Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

zvětšit se

Zvětšit se znamená zvýšit velikost nebo objem čehokoli.

zvětšit (tempo)

Zvýšit rychlost, urychlit, uspíšit.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

vzpružit <koho>

Vzpružit znamená obnovit energii, nadšení nebo odhodlání u osoby.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.

zvětšit (úspory)

Zvětšit úspory znamená snížit výdaje a náklady a zvýšit příjmy, což zvýší výslednou částku ušetřených peněz.

zvýšit se

Zvýšit se znamená zvýšit se z nějakého stavu nebo pozice, zvýšit se v úspěchu, zvýšit se na úrovni nebo zvýšit se ve výkonu.

zvýšit (úroveň)

Zvýšit: přidat, zlepšit, zvýšit úroveň čehokoliv.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

posílit se

Zvyšovat fyzickou, psychickou i intelektuální sílu; obnovovat nebo zesilovat schopnosti a kapacity.

oslabit se

Ztratit sílu nebo energii; zhoršit se fyzický stav nebo schopnosti.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.