Facebook

Posílit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu posílit.

Význam: Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

posilnit (tělo)

Zvýšit sílu, výdrž a flexibilitu těla cvičením a výživou.

zesílit

Zesílit znamená zvýšit intenzitu, sílu, intenzitu nebo množství něčeho.

vzpružit <koho>

Vzpružit znamená obnovit energii, nadšení nebo odhodlání u osoby.

oslabit

Snížit sílu nebo intenzitu čeho, co je silné nebo intenzivní.

povzbudit

Podpořit někoho, aby pokračoval v činnosti nebo naději, učinil významný pokrok.

podnítit

Podnítit znamená stimulovat, povzbudit nebo rozproudit činnost, myšlenky nebo emoce.

zpevnit

Zpevnit znamená posílit tuhost, pevnost, sílu nebo odolnost něčeho.

upevnit

Upevnit znamená zajistit, posílit či udržet něco v pozici nebo stavu.

zvýšit

Zvýšit znamená zvyšovat velikost, množství nebo úroveň něčeho.

utužit

Utužit znamená posílit, upevnit, zpevnit či zesílit.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

Podobná synonyma

vytlačit <koho n. co>

Odsunout, vyhnat, vyhnout, vyřadit.

svléci <koho>

Svléci znamená odstranit oblečení nebo zbavit něčího jiného jeho vybavení.

tělo

Tělo je většinou označení pro fyzickou schránku člověka nebo zvířete, která obaluje důležité orgány a vykonává velké množství funkcí.

podplatit <koho>

Podplatit znamená za úplatu ovlivnit jeho chování či jednání ve prospěch toho kdo platí.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléknout člověka do ozdobného oblečení pro slavnostní příležitost.

zaútočit <na koho>

Fyzicky, psychicky či verbálně napadnout někoho.

ohlásit <koho n. co>

Ohlásit: oznámit, ohlášením dát najevo něčí přítomnost nebo zprávu o něčem.

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

rozjitřit <koho n. co>

Rozjitřit: vzbudit a udržet pozornost, zvýšit napětí, zajímavost či zájem o danou věc nebo osobu.

ponižovat<koho>

Ponižovat znamená jednáním či slovy znevažovat, podceňovat a omezovat práva druhého člověka.

přivádět <koho n. co kam>

Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

kárat <koho>

Kárat je trestat člověka nebo jeho jednání za nějakou vinu, provinění nebo nesprávné chování.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit: vyvolat zlost, podráždění u někoho; vyvolat v někom nepříjemné emoce.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

pustit <koho>

Pustit znamená umožnit někomu jít nebo odejít; nebo uvolnit prostor, čas nebo energii.

utrhovat se <na koho>

Utrhovat se znamená účelově vyhledávat osobu, s níž chceme mít kontakt.

přelstít <koho>

Přelstít koho je obelstít ho, předvést mu falešný úmysl nebo předstírat něco jiného, čímž se dosáhne výhodného výsledku.

splést <koho>

Splést znamená míchat, pomíchat nebo zaměňovat informace, názory nebo úsudky o určité osobě.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

naklonit si <koho>

Vyjádřit sympatii a přízeň k někomu; usilovat o jeho příznivost.

pošvihat <koho>

Pošvihat znamená dát člověku najevo, že mu schvalujete jeho čin nebo rozhodnutí.

obviňovat <koho>

Obviňovat znamená říci, že je někdo vinen z něčeho, činu, či trestného činu.

šikanovat <koho>

Šikanovat znamená fyzicky či psychicky napadat, ponižovat nebo obtěžovat někoho, koho se dotyčný bojí nebo cítí být ohrožen.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit, způsobit značnou škodu, znehodnotit, ztratit nebo odstranit.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást o majetek nebo peníze násilím nebo lstí.

přimět <koho k čemu>

Přimět: vnutit konkrétní osobě provést něco, co by jinak neudělala.

dostat <koho>

Dostat: získat, obdržet od někoho.