Facebook

Zdolat (chůzí) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zdolat (chůzí).

Význam: Dosáhnout cíle chůzí, projít cestou, která je obtížná, ale možná.

urazit

Urazit znamená porušit něčí právo nebo cti a způsobit jim emoční nebo fyzickou bolest.

uniknout <čemu>

Ujít čemukoliv, čeho se snažíme uniknout, abychom se vyhnuli problémům nebo nebezpečí.

vyhnout se

Uniknout, vyhnout se, vyhnout se nebezpečí, překonat překážky nebo potíže.

jevit se obstojně

Vystupovat, jednat nebo jevit se zdvořile, kultivovaně a vhodným způsobem.

být snesitelný

Být snesitelný znamená mít schopnost zvládnout něco, přijmout to, aniž by to bylo nepříjemné nebo odpudivé.

Podobná synonyma

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

přizpůsobený <čemu>

Přizpůsobený: upravený pro určitou situaci, aby odpovídal potřebám nebo okolnostem.

odhodlávat se <k čemu>

Odhodlávat se znamená mít odvahu a víru a přijmout rozhodnutí konat něco.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

jevit se <komu co jak>

Ukázat se / projevit se někomu jako něco ("jevit se ").

jevit se <jak>

Jevit se: projevovat se, dávat najevo pocity, emoce nebo myšlenky.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

dát ráz <čemu>

Dát ráz čemu je dát tomu silnou osobní energii a rozhodnost, obnovit či vyřešit problém.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

rozumět <čemu>

Pochopit či porozumět čemu, pochopit smysl, význam nebo podstatu něčeho.

porozumět <čemu jak>

Porozumět čemu jak znamená chápat, pochopit, pojmout myšlenku nebo situaci.

přimět <koho k čemu>

Přimět: vnutit konkrétní osobě provést něco, co by jinak neudělala.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená nevzít v úvahu, ignorovat, nebrat v potaz.

ubránit se <čemu>

Ubránit se: odolat, zabránit účinkům, obránit se před útokem.

navádět <k čemu>

Navádět: Určovat směr, pokyny k cíli; vést k cíli.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

uniknout

Uniknout: Ujít, utéct nebo vyhnout se nebezpečí, útrapám nebo trestu.

oddávat se <čemu>

Oddávat se: přen. věnovat se něčemu intenzivně, zaprodat se.

chystat se <k čemu>

Chystat se znamená připravovat se na něco, co se má stát.

zavázat se <k čemu>

Slibit, že se bude něco dělat nebo dodržovat; dát slovo, že se něco udělá.

jevit

Ukazovat, projevovat se; dávat najevo, dávat znát.

dostát <čemu>

Splnit povinnost, zodpovídat za něco, dodržovat předem stanovené podmínky.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.