Facebook

Obor (studia) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu obor (studia).

Význam: Obor je oblast studia, specializace nebo disciplína, která se zaměřuje na určité téma, oblast studia nebo službu.

věda (nejobecnější)

Věda je systematický proces zaměřený na získávání poznatků, které zkoumají vztahy mezi různými aspekty přírody a společnosti.

pojetí (světa)

Pojetí je přístup, kterým člověk chápe svět kolem sebe: jeho kulturu, přírodu, společnost a všechny aspekty života.

názory

Názory jsou subjektivní představy o čemkoli, založené na zkušenostech, informacích a přesvědčeních.

Podobná synonyma

pojetí

Způsob chápání, uvažování a vyjadřování názorů, myšlenek nebo koncepcí.

prochodit (kus světa)

Prochodit znamená procestovat nebo projet určitou oblast nebo kus světa.

rozrůznit se (názory)

Rozrůznit se znamená mít odlišné názory, změnit smýšlení nebo změnit způsob pohledu na danou věc.

odloučit (od světa)

Oddělit se od okolí, světa a lidí kolem nás; být izolován a zbaven všech styků.

věda o vědě

Věda o vědě je interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem a studiem vědy jako kultury a struktury. Studuje, jak se věda vyvíjí, ovlivňuje a řídí společnost.

procestovat (půl světa)

Cestovat po celém světě, navštívit různé místa a zkušenosti.

prochodit (půl světa)

Procestovat celý svět, prožít zkušenosti, které jen několik málo lidí dosáhlo.

univerzální věda

Univerzální věda je obecné pojmenování pro vědu, která se zabývá širokou škálou oblastí znalostí a dovedností.

znalý (světa)

Znalý je někdo, kdo je vzdělaný a obeznámený s danou problematikou nebo oblastí, má vysoké míry znalostí a dovedností.

věda

Věda je systematické poznávání přírodních a uměle vytvořených fenoménů a jejich zákonitostí.

počítačová věda

Počítačová věda se týká teorie, analytických a inženýrských principů a praxe, které jsou zapojeny do konstrukce, implementace a údržby počítačových systémů.