Facebook

Nařízení - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu nařízení.

Význam: Nařízení je formální předpis, který je vydaný vládou nebo jinou autoritou, který stanovuje požadavky a podmínky pro účastníky.

příkaz

Příkaz je rozkaz nebo návod k provádění nějaké činnosti.

rozkaz

Rozkaz je příkaz či instrukce, kterou musí někdo plnit.

výnos

Výnos je benefit získaný z finančního aktiva, například úrok z úvěru, dividendy z akcií nebo zisk z prodeje.

předpis

Předpis je právní norma, která určuje povinnosti, pravidla a postupy pro správné chování.

ustanovení

Ustanovení je pravidlo, předpis či závazný zákon.

pravidlo

Pravidlo je princip nebo zásada, která se používá pro určení správného postupu nebo chování.

návod

Návod je pokyny k provedení nebo obsluze procesu nebo výrobku.

pokyn

Pokyn je instrukce nebo rada, která je dána jako instrukce, aby se něco udělalo.

směrnice

Směrnice jsou pravidla nebo pokyny, které stanovují, jak se má něco provádět, aby bylo dosaženo určitého cíle.

instrukce

Instrukce je pokyn pro provedení určité činnosti nebo akce.

direktiva

Direktiva je pokyn nebo instrukce, která určuje jak má být provedena určitá činnost.

norma

Norma je pravidlo nebo standard, který se používá, aby se zajištila konzistence, kvalita nebo bezpečnost.

normativ

Normativ je předpis nebo postup, který určuje, jaká chování, postupy nebo akce jsou přijatelné.

recept

Recept je návod na přípravu jídla nebo nápoje, obsahující ingredience, množství, postup přípravy a servírování.

recepis

Recepis je návod na přípravu jídla nebo nápoje, seznam ingrediencí a postup jejich přípravy.

Podobná synonyma

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

uplatnit (pravidlo)

Uplatnit znamená aplikovat, používat nebo implementovat pravidlo nebo zákon.

zachovat (předpis)

Zachovat = dodržet, uchovat, respektovat, udržet.

provést rozkaz

Splnit požadavek či rozkaz daný někým jiným; naplnit jeho očekávání.

dát příkaz k výplatě

Příkaz k výplatě je požadavek na provedení úhrady.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

právní norma

Právní norma je formálně vymezené pravidlo, které vymezuje práva a povinnosti mezi lidmi a stanovuje právní úpravu vztahů.

norma (právní)

Norma je právní předpis, který stanovuje základní pravidla a určuje, jak se má člověk chovat.

dávat (výnos)

Dávat (výnos) znamená poskytnout nebo předat něco jako dar nebo odměnu.

pryč (rozkaz)

Pryč: odchod, odejít.

rozkaz (k zatčení)

Příkaz k provedení určité činnosti, např. zatčení.

příkaz bance

Příkaz bance je instrukce poskytnutá bankou pro provedení finančních operací, jako jsou výběry hotovosti, převody peněz nebo platby účtů.

provést (rozkaz)

Provést rozkaz znamená splnit určité úkoly požadované předem.

provádět (rozkaz)

Provádět: splnit, realizovat, uskutečnit, vykonat.