Facebook

Direktiva - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu direktiva.

Význam: Direktiva je pokyn nebo instrukce, která určuje jak má být provedena určitá činnost.

návod

Návod je sada pokynů, které vysvětlují, jak používat produkt nebo provést postup.

pokyn

Pokyn je instrukce nebo pokyn od někoho, obvykle nadřízeného, který vám vysvětluje, co máte dělat.

směrnice

Směrnice jsou pokyny, které definují postupy a postoje, které je třeba dodržovat.

předpis

Předpis je předepsaná pravidla nebo nařízení, která je nutné dodržovat.

ustanovení

Ustanovení je pravidlo nebo zákonný požadavek, který určuje, jak se mají lidé nebo organizace chovat.

nařízení

Nařízení je formální předpis, který je vydaný vládou nebo jinou autoritou, který stanovuje požadavky a podmínky pro účastníky.

pravidlo

Pravidlo je princip nebo zásada, která se používá pro určení správného postupu nebo chování.

instrukce

Instrukce je pokyn pro provedení určité činnosti nebo akce.

norma

Norma je pravidlo nebo standard, který se používá, aby se zajištila konzistence, kvalita nebo bezpečnost.

normativ

Normativ je předpis nebo postup, který určuje, jaká chování, postupy nebo akce jsou přijatelné.

recept

Recept je návod na přípravu jídla nebo nápoje, obsahující ingredience, množství, postup přípravy a servírování.

recepis

Recepis je návod na přípravu jídla nebo nápoje, seznam ingrediencí a postup jejich přípravy.

Podobná synonyma

zachovávat (nařízení)

Udržovat, dodržovat; plnit, provádět; dbalý, věrný; respektovat, přenášet.

norma (právní)

Norma je právní předpis, který stanovuje základní pravidla a určuje, jak se má člověk chovat.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

zrušovat (nařízení)

Zrušování znamená oficiální zastavení nebo anulování čehokoliv, jako například zákonů, smluv, nástrojů nebo dohod.

rušit (nařízení)

Rušit znamená přerušit (platnost) zákona, nařízení nebo jiného pravidla.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

právní norma

Právní norma je formálně vymezené pravidlo, které vymezuje práva a povinnosti mezi lidmi a stanovuje právní úpravu vztahů.

zachovat (předpis)

Zachovat = dodržet, uchovat, respektovat, udržet.

uplatnit (pravidlo)

Uplatnit znamená aplikovat, používat nebo implementovat pravidlo nebo zákon.